Ädelstenar

Ädelstenar finns i alla möjliga färger och är vanligt förekommande inom smyckeindustrin. Generellt kan man säga att det finns fem faktorer som avgör kvalitén och värdet på ädelstenen; färg, storlek, hårdhet, klarhet och slipning. De flesta ädelstenar inom smyckeindustrin poleras och förbättras genom traditionella värmebehandlingar. Ädelstenar med så fin kvalitet att de inte behöver poleras och efterbehandlas är både ovanliga och värdefulla.

Färg är det som tydligast utmärker en ädelsten och det är framförallt färgskiftning, tondjup och mättnad man går efter. Sett till färgskiftning tittar man efter stenar som skiftar i nyanser utifrån sin primära färg. En röd rubin bör tillexempel skifta från orange till lila, då det förstärker stenens värde. Ädelstenens ton utgår från dess djup och för att mäta detta använder man sig av en femgradig skala som går från ljus till mörk. Ädelstenar som befinner sig i mitten av denna skala är de mest värdefulla. En ädelsten bör inte innehålla bruna eller grå färgskiftningar och ju färre skiftningar ädelstenen har desto mer värdefull är den.

Ädelstenens storlek saknar betydelse sett till dess värde, då olika stenar har olika densitet. En carats rubin är tillexempel inte lika stor som en carats diamant.

Hårdhet mäts i skalan Moh som uppgår mellan 1 – 10, där 1 är det mjukaste och 10 det hårdaste. Detta kan vara av praktisk betydelse då det kommer till hur stenen ska användas och bäras. Ädelstenen turkos, är den mjukaste stenen, med ett värde på 5 Moh medan diamanten är den hårdaste med ett värde av 10 MOh.

Klarhet kan både höja och sänka en ädelstens värde. De allra flesta ädelstenar innehåller inneslutningar och spår av andra mineraler. En sten som är helt klar är både ovanlig och värdefull. Värdet på en sten behöver dock inte nödvändigtvis försämras på grund av dessa inneslutningar, istället kan de faktiskt höja stenens värde. Sammanfattningsvis kan man därför säga att det är svårt att värdera ädelstenar utifrån denna kategori.

Slipningen är av yttersta vikt för diamanter, då den bidrar till att förhöja diamantens lyster och förmåga att reflektera ljus. När det kommer till övriga ädelstenar betraktar man det här med slipning på ett annat sätt. Slipningens viktigaste funktion är istället att ta hänsyn till stenens färg, storlek och symmetri.

Diamanten

Diamanter bedöms utifrån de fyra C:na; color (färg), carat (vikt), clarity (renhet) och cut (slipning).

Color

Color innebär egentligen avsaknad av färg, vilket kan vara lite missvisande sett till namnet. Diamanter delas in i ett färgsystem utifrån en alfabetisk skala. Högst upp i skalan hittar vi bokstäverna D-E. En diamant med denna gradering är mycket ovanlig och också mycket värdefull. Allt eftersom stenen är mer och mer tonad fortsätter sedan skalan genom olika stadier, där det sista stadiet S-Z innebär att diamanten har en gulaktig ton som är det minst fina.

blog

Det finns även något som kallas för fantasifärgade diamanter, som förekommer i rosa, blå och gula nyanser. Fantasifärgade diamanter värderas utifrån färgens intensitet samt hur djup och rik färgen är. Dessa diamanter värderas ofta högre än färglösa diamanter i skalan D-E, då de är mycket ovanliga.

Carat

Diamantens vikt bedöms i carat. Ser man till fantasifärgade diamanter är carat den viktigaste faktorn näst efter color.

blog (2)

Clarity

Clarity definierar hur ren och klar en diamant är. Under lupp mäts antalet inneslutningar, håligheter och repor. Beteckningen IF innebär att diamanten har den allra finaste klarhet och den är då helt ren från inneslutningar. Dessa diamanter är dock högst ovanliga. Precis som med "Color", finns ett motsvarande rangsystem som successivt utgår ifrån hur klar diamanten är. Beteckningarna VVS och VS är ett bra val vid köp, då dessa innehåller mycket små inneslutningar som är omöjliga att uppfatta med ögat.

blog

Cut

Ser man till diamantens slipning, cut, avser man stenens reflektion, symmetri och slipkvalitet och för många gemmologister är det här den viktigaste faktorn. En dåligt slipad diamant försämrar nämligen stenens lyster och förmåga att reflektera ljus och då spelar det ingen roll om den har hög färglöshet och klarhet eftersom den ger intrycket av att vara mörkare än vad den egentligen är. Cut delas in i fem kategorier, "Ideal" (ca 3 % av alla diamanter har den här kvaliteten), "Mycket god" (ca 15 %), "God" (25 %), "Medelgod" (35 %), samt "Dålig". Briljant- och prinsesslipning är de två vanligaste slipningarna.

blog (1)

Samtliga smycken i artikeln finns att hitta hos Catawiki.

Läs mer i Barnebys slipningsguide

Kommentera