Asmund Arle föddes år 1918 i Skåne och växte upp på en bondgård. Hans föräldrar arbetade på gården och Arle var själv mycket involverad i skötseln av gården och utvecklade tidigt en stark känsla för djur, vilket skulle komma att prägla hans konstnärskap.

Amund Arle, "Manshuvud", skulptur i terracotta. Foto: Bukowskis. Amund Arle, "Manshuvud", skulptur i terracotta. Foto: Bukowskis.

Som 23-åring började Arle studera på Skånska målarskolan, följt av studier på Konstakademien i Stockholm ett par år senare. På akademien undervisades han av bland andra Eric Grate, en av Sveriges mest uppskattade skulptörer.

Här kan du läsa mer om när Bukowskis auktionerade ut verk av Eric Grate tidigare i år.

Arle, "Figurer med häst och vagn", år 1952. Foto: Bukowskis. Arle, "Figurer med häst och vagn", år 1952. Foto: Bukowskis.

Till en början fokuserade Arle på teckning. Efter avslutade studier i Stockholm flyttade familjen till Villier-le-Bel utanför Paris där de bodde nära ett slakteri. Arle skapade otaliga teckningar av djuren på väg mot slakt, framför allt av kalvar, vilka blev underlag för Arles första skulpturer.

Det var i porträtten av kalvarna och i de första trevande skulpturala avbildningarna av hans son Staffan som Arle formade sitt konstnärliga språk – ett försiktigt, nästan bräckligt formspråk som skörheten till trots var fulla av kraft och uttrycksfullhet.

Asmund Arle lyckades kombinera sårbarhet och styrka på ett sätt som liknade Giacomettis och det är också under denna period i Frankrike som Arle för första gången kom i kontakt med den schweiziska konstnärens verk.

Arle, "Nyfödd". Foto: Bukowskis. Arle, "Nyfödd". Foto: Bukowskis.

Arles expressiva porträtt av vuxna, barn och spädbarn såväl som bondgårdsdjur uttrycker en innerlig känsla för både människors och djurs utsatthet. Om det egna konstnärskapet sa Arle:

Jag försöker ge uttryck för det utlämnade och oskyddade, för det skrämda som söker skydd och kärlek".

Mellan den 11 och 17 september visas omkring 60 av Arles verk på Bukowskis, vilket är den första gången på över ett decennium som så många av Arles verk samlas, vilket ger en god inblick i konstnärens fantastiska motivvärld.

Arle, "Sto och hingst". Foto: Bukowskis. Arle, "Sto och hingst". Foto: Bukowskis.

Bland dessa återfinns flera hästporträtt vilka skiljer sig från många andra avbilder av hästar – Arle vänder sig bort från klassiska skildringar där hästens styrka, ståtlighet och kraft står i fokus, utan fokuserar på djurets sårbarhet i ömsinta, känsliga porträtt där djurets säregna personlighet står i centrum.

Flera av Arles skulpturer av spädbarn förekommer också i samlingen – enastående avbildningar av en av människans mest bräckliga, mest utsatta och sårbara skeenden.

Efter tiden i Frankrike återvände Arle till Stockholm där han bosatte sig i Huddinge. Hans första soloutställning hölls i Stockholm år 1959, som under de kommande åren följdes av flera. Så småningom blev Arle professor i skulptur vid Kungliga konsthögskolan där han arbetade under tio år fram till 1971.

Han är representerad med offentliga verk runt om i landet, men främst i Stockholm, där Arle levde fram till sin död år 1990.

Utställningen “Asmund Arle – Nordens Giacometti” visas på Bukowskis 11-17 september och auktionen avslutas den 19 september.

Alla verken hittar du på Barnebys.