Ett kraftfullt självporträtt, två barn i lågmäld lek och en tankfull pojke - porträtt är Astrid van Arkels stora passion. Med sina skira teckningar i krita och kol är det inte svårt att förstå att konstnären Astrid van Arkel inspireras av tecknare som Diego Velasquez och Jean-Auguste-Dominique Ingres. Hennes storskaliga porträtt skildrar scener från vardagslivet och låter de avporträtterade sätta verkens premisser.

"Tage och Eliott", år 2007. Foto: Astrid van Arkel. "Tage och Eliott", år 2007. Foto: Astrid van Arkel.

I mitten av september flyttar van Arkels porträtt in på Studio L2 under parollen Monumentala teckningar, där hennes porträtt i helfigur kommer till sin fulla rätt. Konstnären har visats på galleriet tidigare såväl som på Hallwyska museet, Konstnärshuset och i nederländska Leeuwarden.

Självporträtt. Foto: Astrid van Arkel. Självporträtt. Foto: Astrid van Arkel.

Själv beskriver van Arkel sitt konstnärskap som luftigt, där den klassiska andan blandas med rörelse och rytm. Modellerna, som ofta är barn, tillåts styra porträttens riktning och avgörs av komponenter som närvaro och kroppsspråk.

"Sofia och Paul". Foto: Astrid van Arkel. "Sofia och Paul". Foto: Astrid van Arkel.

Porträtten är oftast baserade på en mängd fotografier som van Arkel tar innan hon sätter igång med själva tecknandet – förutom att agera förlaga underlättar fotografierna processen med att förvandla verken från rent föreställande till olika former av abstraktion.

"Familjen". Foto: Astrid van Arkel. "Familjen". Foto: Astrid van Arkel.

van Arkel är född år 1963 och har studerat på såväl Konstfack som på Rietveld Academie i Amsterdam.

Monumentala teckningar av Astrid van Arkel kan ses på galleri Studio L2. Utställningen pågår mellan 11-29 september.

Här kan du läsa vad Jan Hietala, konstnär och filosofie doktor i arkitektur, skrivit om Astrid van Arkels utställning.