År 2014 drabbades en fransk familj i Toulouse av en vattenläcka vilket ledde till en omfattande renovering. På husets vind hittades en 400 år gammal duk vilken skulle visa sig vara en av världens mest eftersökta mästerverk – Caravaggios Judith Beheading Holofernes, målad under 1600-talets första decennium.

Här kan du läsa mer om Judith Beheading Holofernes och om andra återupptäckta mästerverk.

Judith Beheading Holofernes, tillskriven Caravaggio. 1606-7, Foto: via Wikipedia. Judith Beheading Holofernes, tillskriven Caravaggio. 1606-7, Foto: via Wikipedia.

Nu har det meddelats att mästerverket kommer att auktioneras ut under våren 2019 på auktionshuset Marc Larbarbe Auctions i Toulouse.

Sedan dess att verket återupptäcks har det ständigt varit under lupp – speciellt gällande frågor kring dess äkthet. Den erkände konstexperten Éric Turquin har hela tiden hävdat verkets äkthet och menar att penseldragen, detaljrikedomen och ljusanvändningen alla pekar på att målningen verkligen är ett äkta Caravaggio-verk. Andra experter, som den brittiske konstkritikern Jonathan Jones hävdar å sin sida att målningen saknar Caravaggios “psykologiska intensitet” såväl som hans karaktäristiska realism.

Konstexperterna Eric Turquin och Thierry Ehrmann främför Caravaggios Judith beheading Holofernes. Foto: Artmarketinsight. Konstexperterna Eric Turquin och Thierry Ehrmann främför Caravaggios Judith beheading Holofernes. Foto: Artmarketinsight.

Efter många turer placerade den franska regeringen verket under exportförbud fram till november förra året för att förhindra att tavlan köps av någon internationell samlare och tas ur landet – men nu, efter att exportförbudet har lyfts har det alltså annonserats att den kommer att säljas till högstbjudande under våren.

Trots att Judith Beheading Holofernes år 2016 beskrivs som en fransk nationalskatt köptes inte verket av den franska staten. Efter att exportförbudet löpt ut ansökte tavlans ägare om nytt tillstånd att exportera verket, vilket efter att ha godkänts gav dem rätten att sälja Caravaggio-verket till vem de än behagar.

Judith decapitating Holofernes, Artemisia Gentileschi. 1614-20. Foto via Wikipedia. Judith decapitating Holofernes, Artemisia Gentileschi. 1614-20. Foto via Wikipedia.

Trots att den bakomliggande anledningen till att franska myndigheter inte köpte tavlan inte har offentliggjorts, tror flera experter att det beror på bristen på bevis som intygar verkets äkthet, såväl som de statliga museernas minskade budget. Målningens marknadsvärde har uppskattats till omkring 120 miljoner euro, alltså ungefär 1,2 miljarder svenska kronor, men än så länge har inget sagts om verkets utropspris.

Verket Judith Beheading Holofernes föreställer en scen ur de gammaltestamentliga apokryferna, där den unga Judit räddar sin hemstad från den assyriske fältherren Holofernes belägring genom att skära halsen av honom. Caravaggio är inte den enda som målat motivet, utan avbildades tvärtom flera gånger inom 1600-talets europeiska måleri (som Artemisia Gentileschis dramatiska version).

Den redan verifierade versionen av Judith Beheading Holofernes, Caravaggio. 1598. Foto: Wikipedia. Den redan verifierade versionen av Judith Beheading Holofernes, Caravaggio. 1598. Foto: Wikipedia.

Hur som helst – diskussionen om Caravaggios version av Judit har varit både högljudd och hätsk, och det faktum att mästarens verk kopierats många gånger tidigare under historien gör inte saken mindre komplicerad. Ett annat verk av Caravaggio med samma motiv (daterad år 1598) autentiserades av historiker under 1950-talet och har sedan dess visats på Galleria Nazionale d'Arte Antica i Rom. Medan vissa menar att den återupptäckta versionen liknar verk av den flamländske målaren Louis Finson men saknar släktskap med den verifierade Caravaggio-målningen, hävdar andra att likheten mellan det nu omdebatterade verket och andra verk signerade Caravaggio är uppenbara.

Trots att nästan inga detaljer om den kommande auktionen har meddelats än kommer den antagligen äga rum i Toulouse – och kommer bli en av 2019års mest omtalade.

Vill du ha fler nyheter om Caravaggios återupptäckta verk? Skriv upp dig på Barnebys nyhetsbrev!