Jonas, vilka parametrar väger man in i en värdering?

- Först och främst sker en fysisk undersökning av objektet i fråga där kvalité, ålder, skick, och utförare (konstnär, fabrik, designer) fastställs om möjligt. När det kommer till vissa objekt är dess ursprung och historia av yttersta vikt och i dessa fall så för vi ett samtal med ägaren i ett försök att få fram så mycket information som möjligt. Detta vägs sedan mot tidigare försäljningshistorik och ett värde fastslås.

Är en värdering samma sak som ett utropspris på auktion?

- Nej, det är inte samma sak även om värderingen oftast ligger till grund för utropspriset. Utropspriset är främst tänkt att vara ett riktmärke och ett hjälpmedel för intressenter att hitta objekt som passar dennes ekonomi. Sammanfattningsvis och något förenklat kan man säga att utropspriset försöker att uppskatta marknaden som den ser ut vid försäljningstillfället medan en värdering tar större hänsyn till objektets historiska värde.

Vilka föremål ser ni gärna att man lämnar in till er på Auktionshuset i Solna?

- Vi älskar porslin och keramik från 1900-talets mitt och ser gärna föremål från Gustavsberg, Rörstrand och Arabia hos oss. Intresset är verkligen glödhett just nu, objekten blir fasligt bra på bild och de är oftast enkla att skicka till världens alla hörn vilket medför riktigt höga slutpriser och roliga auktioner!

 

 

Ola Fahlén, du arbetar med värdering på Kalmarsundsauktioner. Hur viktig skulle du säga att proveniensen är vid en värdering?

- I många fall skulle jag säga att den är oerhört viktig, tillexempel vid värdering av större möbler eftersom det höjer värdet på föremålet.

Hur länge står sig en värdering?

- Det beror till viss del på föremålet i fråga. Genuina antikviteter och designmöbler står sig ofta under lång tid medan värdet på inredningsdetaljer kan svänga fort. Intresset och efterfrågan på sådana föremål tenderar att påverkas av media och i takt med att internet har kommit att spela en allt större roll inom auktionsverksamheten ändras priserna också snabbare.

Vilka föremål skulle ni vilja se mer av hos Kalmarsundsauktioner?

- Samlarföremål eftersom vi är inriktade mot det. Det kan vara allt ifrån frimärkssamlingar till mynt, klockor, äldre leksaker och vapen. Dessa föremål är även lätta att sälja på nätauktioner.

 

 

David, du är chefexpert på Bukowskis market och även den som fått i uppdrag att värdera de föremål som ingår i Barnebys värderingstävling. Hur har du gått till väga för att värdera dessa föremål?

- Just de föremål som kommit in till värderingstävlingen är sådana som då och då dyker upp på auktion och därför har jag inte behövt göra några efterforskningar för att ta reda på exakt vad det är. Ibland kan man göra själva värderingen utifrån kunskap som man har i huvudet. I andra fall får man titta på tidigare försäljningar av likadana eller snarlika föremål och jämföra dessa prisnoteringar mot de föremål som ska värderas. Det viktiga då är att man tittar på skicket på föremålen och framförallt på om det även finns en proveniens eller någon annan historik som kan påverka värdet.

Kan man ge en korrekt värdering utifrån en eller flera bilder, eller måste man se föremålet i verkligheten? 

- Det beror lite på vad det är för föremål. Vissa typer av föremål kan vara väldigt vanskligt att värdera utifrån bilder, medan andra "standardföremål" kan vara väldigt lätt att värdera. Det är viktigt att skick och storlek framgår i informationen, men för det mesta brukar man kunna ge ett ungefärligt värde åtminstone. I en del fall måste man absolut se föremålet i verkligheten för att kunna uttala sig.

Vilka föremål skulle ni helst se att ni får in mer av på Bukowskis Market?

- Det skulle vara kul att få in ännu mer retroföremål från 70/80-tal, tillexempel Nintendospel i originalförpackning, Star Wars-figurer eller andra udda samlarprylar som filmrekvisita. Fina äldre armbandsur har vi också sett ett ökat intresse för. Bra nordiska designföremål av kända namn som Wegner, Hjorth, Kåge med flera har vi alltid köpare av, så det tar vi gärna in mer av.

Tack för givande svar Jonas, Ola och David!

Testa dina egna kunskaper i Barnebys värderingstävling och ha chans att vinna ett fint pris från Bukowskis Market. Sista chansen att tävla är idag!