Det är inget nytt att konsthantverket generellt höll väldigt hög kvalitet under början på 1900-talet, d v s den stilriktning som kallas Jugend. Hela tanken med stilen var att lyfta fram äkta material och gediget hantverk. De böljande linjerna blandades med dekor av vilda växter och djur.

Tennfat Olof Ahlberg

En formgivare som verkade under perioden var Olof Ahlberg, vars tennföremål har producerats under lång tid efter det att de formgavs 1908-10. Just det här fatet är från 1949, men är fortfarande av väldigt hög kvalitet. Föremålet säljs på Uppsala Auktionskammare i morgon eftermiddag.
Idag klubbades en spegel signerad "Herman Bergman Fud" på Uppsala Auktionskammares månadsauktion. Spegeln var tillverkad under den stilperiod som avlöste jugend, nämligen Art Decó. Länge har det varit en undervärderad stil i Sverige, men sedan ett par år börjar det ta fart. Den här spegeln ropades i blygsamma 1-1 500 kr, men klubbades för 17 000 kr. Hade man haft nätauktion kan jag tänka mig att prislappen överstigit 20 000 kr.

Spegel Herman Bergman Fud

/Pontus Silfverstolpe

Kommentera