Barnebys Online Auction Report - A Revolution - 300 years in the making.
Det är namnet på den rapport som Barnebys sammanställt över en av världens mest konservativa branscher, som de senaste åren förändrats i grundvalarna.

Investera i morgondagen
Bättre priser, unika föremål, spänning och hållbarhet är de incitament som driver svenskarna till att handla på auktion, medan förhållandevis få bryr sig om objektens eventuella värdeförändring. Att investera i morgondagen genom att köpa begagnat lockar särskilt den yngre målgruppen.

graf8 ny

Mobilen auktionshusens viktigaste verktyg
Mobilanpassade sajter är direkt avgörande för auktionshus som vill se sin verksamhet växa de närmaste åren. Idag kommer fler än 50% av auktionsbesökarna i åldrarna 18-24 år från mobiltelefonen, jämfört med 5% för fem år sedan.

graf6

Onlineköpare mer aktiva
De kunder som köper på onlineauktion säljer också oftare på auktion. För auktionshusen handlar det om att bygga en långvarig relation med sina kunder genom trovärdighet, positiv användarupplevelse och en tydlig avsändare.

graf3

graf5

Enkelt att bjuda viktigast
En lättnavigerad sajt och att enkelt kunna bjuda på sajten är en förutsättning för att auktionsbesökaren ska interagera och bli en återkommande kund. Liksom transparens är direkt nödvändigt för att den nya generationens auktionsbesökare ska ha förtroende för auktionshuset och marknaden.

graf11

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet!

Presskontakt:

Pontus Silfverstolpe
pontus@barnebys.com
+ 46 (0) 70 999 55 49

Kommentera