Christie´s auktion med modern och samtida konst i Milano den 22-23 april är ett tydligt exempel på vart auktionsmarknaden är på väg.

De inhemska auktionshusen i södra Europa som drabbats hårdare av den ekonomiska krisen än vi, i kombinationen med en introvert syn på hemmamarknaden har bidragit till ett krisläge för många aktörer. Medan många av de skandinaviska auktionshusen har förstått effekten av nätets obegränsade möjligheter, så har många av auktionsfirmorna ute i Europa inte sett om sin egen bakgård. Ännu mindre har de brytt sig om fasaden, som nu krackelerar med en våldsam hastighet.

Herb-Ritts_Christie´s_Barnebys Dread locks eller bläckfisk - Herb Ritts Djimon with octopus, Hollywood 1989 tillhör ett av de verk som troligen attraherar en internationell publik på Christie´s Milan Modern & Contemporary.

Idag ser vi hur de största aktörerna, såsom Christie´s och Sotheby´s växer och tar allt större marknadsandelar på den internationella arenan. Skillnaden mellan oss och till exempel Italien och Spanien är förutom att deras ekonomin är körd i botten även att Sverige och våra nordiska grannländer har en oerhört stark och konsekvent exportmarknad vad det gäller konst, design och antikviteter. Bristen på kunskap eller vilja att nå ut är idag förödande när de stora jättarna med väletablerade varumärken skruvar upp tempot och minskar avstånden mellan köpare och säljare. I Sverige har vi dessutom ett stort försprång gentemot exempelvis Italien och Spanien tack vare en stark hemmamarknad med ett etablerat förhållningssätt till nätet som sökverktyg för auktioner. Dessutom har vi relativt lätt att ta till oss nya trender.Förra veckan kunde man i min blogg läsa om att 70% värdemässigt av Uppsala Auktionskammares auktioner köps av utländska köpare(beror förstås även på utbudet, då Uppsala Auktionskammare varit framgångsrika på att sälja ryskt, kinesiskt och old masters). Samma gäller våra grannländer där det danska auktionshusen Bruun Rasmussen säljer cirka 60% procent till utländska köpare(särskilt dansk design).

Stegar ni in på Bukowskis Market i Stockholm en vanlig dag hör ni åtminstone en handfull språk talas i lokalen, varav åtminstone tre härstammar från Östeuropa. Det är nämligen dit våra tunga nystilsmöbler från 1800-talet går. Ni vet det där som ingen annan vill ha. Tack säger vi, till er som förbarmar er över mormors gamla soffa som gör så själaont att slänga.

För varje dag som går blir det mer lättbegripligt; ska man lyckas idag handlar det om att nå ut med sina varor, sitt budskap och sitt varumärke.

Kommentera