Jan Bäckman blev känd för den breda publiken genom sin medverkan i Antikrundan, men i södra Sverige har han sedan studietiden varit en engagerad och passionerad "antikprofil". Utöver medverkan i TV var han en mycket omtyckt intendent vid Crafoord auktioner i Lund, där han alltid ville dela med sig av sin djupa kunskap.

När Uppsala Auktionskammare förvärvade Crafoord Auktioner för tre år sedan var en av anledningarna just Jan Bäckmans närvaro. På den tiden sa Uppsala Auktionskammares ägare, Knut Knutsson så här:

- Crafoord Auktioner är ett välskött företag med mycket starkställning i Sydsverige. Kunskapsnivån inom företaget är hög, inte minst genom Antikrundans Jan Bäckman. Crafoord Auktioners närhet till kontinenten i kombination med Uppsala Auktionskammares ställning på auktionsmarknaden, öppnar nya möjligheter för de båda företagen. Vi vill i första hand säkerställa och ta tillvara det som bevisligen fungerar väl i de båda verksamheterna, men det finns naturligtvis funktioner som kan samordnas och därmed göra oss vassare och effektivare. Våra duktiga medarbetare i såväl Uppsala som Lund får tillsammans möjlighet att inspirera och utveckla varandra och vi är måna om att tillvarata varandras kunskap och kompetens.

Frågan är vem som nu har samma kraft att leda Crafoord in i framtiden. Kanske Knut Knutsson själv, eller varför inte Peder Lamm, numera skåning...

Kommentera