Samtidigt som FBI berättade för den församlade världspressen att preskriptionstiden gått ut för en värdemässigt gigantisk konststöld som ägde rum 1990, så utannonserades det samtidigt i Paris att ytterligare ett fall av nazisternas konststölder klarats upp från 1938.

De senaste åren är det många museer som gått miste om flera av sina paradnummer när allt fler konstverk, som länge hängt i museisamlingarna, återlämnats till rättmätiga ägare. Idag ofta arvingar till privatpersoner, konstsamlare eller konsthandlare som försvann eller avrättades under andra världskriget. Känt är att nazisterna samlade på sig mycket konst under 1930- och 40-talet med avsikt att Adolf Hitler skulle öppna ett konstmuseum utan dess like i den österrikiska staden Linz.

Frankrikes-kulrurminister_stulen konst_Aurelie Filippetti Frankrikes kulturminister Aurelie Filippetti vill förenkla för arvingar att få tillbaka stulen konst

I det senaste fallet av återlämnad konst handlar det om sju tavlor som avtvingades och tvångsförsåldes av två judiska affärsmän under andra världskriget medan de försökte undkomma belägringen och det fruktansvärda öde som väntade många av deras vänner och släktingar.

I många av dessa fall är det internationella konstagenter eller advokater som sökt rätt på ovetande familjer som är arvingar till dessa stulna konstverk med en tydlig proveniens. De har sedan drivit processen för familjens räkning, inte sällan mot en procentuellt arvode satt efter konstens nutida värde.

The painting "The Apotheosis of Saint John of Nepomuk" by German artist Franz Xaver Karl Palko Ett av de återlämnade konstverken; "The Apotheosis of Saint John of Nepomuk" målad av Franz Xaver Karl Palko

Frankrikes kulturminister Aurelie Filippetti uttalade härom dagen att hon vill förenkla och hitta ett mer proaktivt sätt för att arvtagare eller släktingar ska få tillbaka de över tvåtusen konstverk och konsthantverksföremål som finns, bara i de franska statliga museerna. Något som förstås togs emot med öppna armar av de drabbade.

Kommentera