Nelson Mandela_Hand Gedda_Stockholms Auktionsverk_Barnebys Söndag_Sofia SilfverstolpeSå har mannen med det största symbolvärde en människa någonsin kanske haft, (åtminstone bortsett de olika religionernas heliga personer) lämnat jordelivet. Nelson Mandela blev 95 år gammal. Av detta långa liv levde han nästan en tredjedel, närmare bestämt 27 år, fängslad i Sydafrika.
Sedan månader tillbaka har minnesbilagorna förberetts av i stort sett varenda stor nationell, och internationell tidning. Flera av världens mest lästa tidningar kommer idag och imorgon publicera Hans Geddas fantastiska bilder av Nelson Mandela som var de första porträttbilder som togs på Nelson Mandela efter frigivningen 1990. Nationalmuseum visar sedan idag bilden ovan på utställningen Hans Gedda & Mörkrets Mästare.
Läs Sofia Silfverstolpes frukostintervju med Hans Gedda och hans egna ord om mötet med en skygg men oerhört varm och ödmjuk Nelson Mandela.
Här hittar du även tidigare blogginlägg om Stockholms Auktionsverks rekordförsäljning av porträttet tidigare i höstas.

Kommentera