GUSTAF LUNDBERG, ULRIKA ELISABETH VON LIEWEN (1747-1775). Påskrift a tergo "Friherrinnan Ulrica Elisabet de Geer född Liewen - målad af Herr Hof Intendenten Lundberg". Pastell 52 x 42 cm. Samtida rikt skuren och förgylld ram. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. Tidigare Wiks slott, Uppland. UTROPSPRIS 60 000 - 80 000 SEK/6 211 - 8 281 EUR Gustaf Lundbergs porträtt av Ulrika Elisabeth von Liewen ropas ut för 60-80 000 kronor. Här hänger pastellmålningen på Säbylunds Herrgård

Att kliva in i Bukowskis lokaler i Berzelii Park är som att resa i tiden. I rum efter rum står resultatet av århundraden av hängivet samlande. Varje avdelning har sin "Master piece" att stoltsera med vilket tillhör ovanligheterna på svenska auktioner.
Det mest anmärkningsvärda är samlingen av måleri och konsthantverk från Säbylund Herrgård i Närke.
Img4533

Herrgårdens tjugosex rum möblerades med det finaste samtida konsthantverk som gick att uppbringa i Sverige på 1780-talet, och sedan inflyttningen 1787 har möblerna stått där de stått. Men nu är det alltså dags för föremålen att byta hem efter ett lång liv tillsammans. Nedan några av de mästerliga föremål som ropas ut den onsdag 7 juni.

15. H. H. VON ESSENS PORFYRVAS MED LOCK, AV HOVSICELÖR F L RUNG (EJ SIGNERAD), SENGUSTAVIANSK, OMKRING ÅR 1800. Blybergsporfyr och förgylld brons. Hänklar i form av satyrhuvuden. Bladhölstrad nederdel, lock med pinjekotte. Höjd 70, bredd inkl. hänklar 40 cm. På en gustaviansk kolonn med förgyllda kannelyrer med höjd 101 cm. Även en piedestal som använts under 1900-talet medföljer, vitmålad, höjd 99 cm. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. Tillhört Hans Henrik von Essen. UTROPSPRIS 200 000 - 300 000 SEK/20 703 - 31 055 EUR Sällsynt kvalitet. Den mäktiga sengustavianska porfyrvasen med lock och delikata bronser av hovsicelören Fredrik Ludvig Rung i blybergsporfyr är inget annat än ett mästerligt konsthantverk. Vasen har tillhört Hans Henrik von Essen och stått på Säbylund allt sedan den inköptes. Utropet 200- 300 000 kronor borde överstigas med råge.

FABIAN WREDES SPEGEL, MED GREVLIGA ÄTTEN WREDES VAPEN, TILLSKRIVEN BURCHARD PRECHT. Barock, 1600-talets slut. Krön med etsad dekor av Wredes vapen. Även etsad glasdekor i ramen med ströblommor. Rikt snidad, förgylld och bronserad dekor av akantusblad, ymnighetshorn och blommor. Höjd 195, bredd 110 cm. Lagningar. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. Tidigare Wiks slott, Uppland. Tidigare Vårby, Södermanland. Tidigare Fånö. Tillhört greve Fabian Wrede, 1641-1712. Greve 1687, introducerad 1689. Ingick i vad Fabian Wredes dotter Sophia medförde i Erik Axelsson Sparres bo vid deras giftermål 1707: Designation Och Vppsattz Af den Egendomb som min Sahl: Grefwinna Högwälborne Fru Sophia Wrede utij mitt Boo inbracht och effter det oss emellan slutna pactumante nuptiale de Dato. Stockholm d. 21 Januarij A:o 1707 hemfaller min lilla Son Axell Wrede Sparre såsom dess mödernes arfs Rättigheet, Nämbl:n, [...] Fåhnö 1 St. Spegell stoor förgyld Bilthuggare Rahm, rijtade glaas i Rahmen och Wrede wapn rijtadt i glaset uppe i Capitelen. UTROPSPRIS 200 000 - 300 000 SEK/20 703 - 31 055 EUR Sagolik spegel. Den mest uppseende spegeln som nått den svenska auktionsmarknaden sedan Bukowskis sålde de fantastiska parspeglarna av Ehrhart Göbel för några år sedan är den snidade baockspegeln av Burchard Precht. Spegeln som kallas "Fabian Wredes spegel" kröns av grevliga ätten Wredes vapen i etsad dekor samt etsade utströdda sommarblommor. Spegeln hängde tidigare på Wiks slott i Uppland samt Vårby i Södermanland och även Fånö innan den hamnade på Säbylund. Utropspriset 200-300 000 kronor är rena fyndpriset sett till hantverket och spegelns historia och ägarledförhållanden.

JOHAN TOBIAS SERGEL, MEDALJONG, FÖRESTÄLLANDE NILS SILFVERSCHIÖLD (1753–1813) 1786. Gips. Signerad "Sergell f: 1786". Diam 65 cm. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. UTROPSPRIS 20 000 - 25 000 SEK/2 070 - 2 587 EUR Medaljongen föreställande Nils Silfverschiöld är av Johan Tobias Sergel. Utropet är 20-25 000 kronor

 

. HIMMELSSÄNG, LIT À L'ANGLAISE, TILLSKRIVEN ERIK ÖHRMARK (MÄSTARE I STOCKHOLM 1777-1813), GUSTAVIANSK. Förgylld och bronserad. Skulpterad dekor. Sänghimmel med krönande plym och bandrosett. Säng med pilkoger, fackla och lagerkrans. Ramverk med flätband och pärlstav. På fottrissor av mässing. Röda sammetstyget inköpt i Frankrike vid 1940-talets slut av Karl Gustav Lagerfelt. Sängens längd 195, bredd 89, höjd 131 cm. Smärre slitage. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. Upptagen i Claes de Frietzckys egenhändiga förteckning från den 11 juli 1789 på Säbylund ”Förteckning på Meublerne vid Säbylund och hvad de kosta i inkiöp med frackt”, Kungliga biblioteket: "Sängkammaren... 1 Gustaviad Säng af samma slags Damast* och förgylda lister garnerad med röda och hvita suiljoner och tofsar". *För varje rum inleder Claes de Frietzcky med att beskriva väggbeklädnaden, i sängkammaren "af Ost Indiskt röd Damast med förgylda lister och 2ne förgyllda dörrstycken". UTROPSPRIS 50 000 - 75 000 SEK/5 175 - 7 763 EUR Himmelska drömmar. Den förgyllda och bronserade gustavianska himmelsängen är tillskriven stolmakaren Erik Öhrmark som var mästare 1777-1813 i Stockholm. De röda sammetstygerna är inköpta i Frankrike vid 1940-talets slut av Karl Gustav Lagerfelt. Intressant ur ett konsthistoriskt perspektiv är att sängen är upptagen som gustaviansk redan i en inventiarieförteckning som Claes de Frietzckys egenhändiga utförde den 11 juli 1789 på Säbylund ”Förteckning på Meublerne vid Säbylund och hvad de kosta i inkiöp med frackt”, Kungliga biblioteket: "Sängkammaren... 1 Gustaviad Säng af samma slags Damast* och förgylda lister garnerad med röda och hvita suiljoner och tofsar". *För varje rum inleder Claes de Frietzcky med att beskriva väggbeklädnaden, i sängkammaren "af Ost Indiskt röd Damast med förgylda lister och 2ne förgyllda dörrstycken". Normalt brukar möbelstilarna få sitt namn långt senare än under sin samtid, då stilen en gång utvecklades. Utrop är 50-75 000 kronor

KONSOLBORD, ETT PAR, GUSTAVIANSKA STOCKHOLMSARBETEN, 1700-TALETS SLUT. Förgyllda och bronserade. Skivor av vit marmor. Skulpterad dekor eklöv, bladrosetter, flätband och fotkryss med pinjekotte. Längd 103, bredd 56, höjd 81 cm., SPEGLAR, ETT PAR, TILLSKRIVNA PEHR LJUNG (1743-1819), BILDHUGGARE I STOCKHOLM. Gustavianska, 1780-tal. Förgyllda och bronserade. Krön med plym och antikiserande medaljonger med motställda man- resp. kvinnohuvuden. Snidade lagerkvistar. Höjd 214, bredd 84 cm. Ett par gustavianska konsolbord ropas ut för 150-200 000 kronor på Bukowskis Important Spring sale, ovanför dem hänger ett par speglar tillskrivna bildhuggaren Pehr Ljung som ropas ut för 80-100 000.

SKÅP, SVENSK BAROCK, 1700-TALETS FÖRSTA HÄLFT. Fanerat med alrot. Hyllplan bakom dörrpar. Skulpterade kapitäl. Längd 239, bredd 88,5, höjd 235 cm. Nyckel finns. Senare kulfötter. Faner ställvis slipat. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. UTROPSPRIS 50 000 - 75 000 SEK/5 175 - 7 763 EUR En etta utan kök. Mitt habegär slår knut så sig själv när jag ser de här barockskåpen i alrotsfaner från 1700-talets första hälft. Har man trångt är det bara ställa in sängen och se det som ett ytterligare rum i den moderna lägenheten. Fötterna som har formen av kanonkulor istället för de mer päronformade fötterna är senare, men det får man leva med när det handlar om. föremål som är närmare trehundra år. Utrop är 50-75 000 kronor

DAVID KLÖCKER EHRENSTRAHL REPLIK, GENERALLÖJTNANT NILS BIELKE (1644-1716). Signerad D Klöcker Ehrenstrahl fecit. Uppfodrad duk 134 x 99 cm. Transkriberad påskrift a tergo "B: N-o 14 Kongl. maijestets Sweries Rikesrådig Feltmarscalk och Generalgoüeneïur Nils Bielke grefwe till Salstad". Samtida bronserad ram. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. UTROPSPRIS 100 000 - 125 000 SEK/10 351 - 12 939 EUR Sveriges första tangorabatt? Man får förmoda att Generallöjtnant Nils Bielke var mycket nöjd med David Klöcker Ehrenstrahls gestaltning av morrhåren. Utropspris är 100-125 000 kronor

BORD, SVENSK EMPIRE, 1800-TALETS FÖRSTA HÄLFT. Fanerat med mahogny, ställvis förgyllt. Rund skiva på tredelad fot. Dekor av skulpterade delfiner och bladformationer. Diam 173, höjd 85 cm. Dekorbortfall. Fanerskador. FÖLJERÄTT Nej PROVENIENS Säbylund, Närke. Tidigare Sperlingsholm, Halland. UTROPSPRIS 40 000 - 50 000 SEK/4 140 - 5 175 EUR Tung dekor. Det svenska empirebordet fanerat med mahogny med förgylld dekor av skulpterade delfiner och bladformationer stod på Sperlingsholm i Halland innan det hamnade på Säbylund. Utropet är 40-50 000 kronor

- Idag är det mycket ovanligt att en gammal och orörd samling av konstobjekt av yppersta klass kommer ut till försäljning. Det är ett privilegium att få lära känna en släkts långa och fascinerande historia genom deras föremål, säger Henrik Åberg, specialist möbler och konsthantverk.

Här hittar ni samtliga föremål från Säbylund på Bukowskis!

Här hittar ni samtliga föremål från Bukowskis Important Spring Sale med bland mycket annat August Strindbergs "Inferno" samt delar ur Peter Wallenbergs silversamling!

Säbylund Herrgård i Närke Säbylund Herrgård i Närke. Nu säljs flera av paradmöblerna och målningarna på Bukowskis Important Spring Sale

 

Kommentera