Enligt olika medier kunde man ta del av rapporter om att det var en klokare investering att sälja konst än aktier under det gångna året.
År 2011 steg det internationella konstprisindexet Mei Moses All Art Index med 11 procent, vilket kan jämföras med det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 som ökade med 9 procent. Mei Moses All Art Index är internationellt med tyngdpunkt på de försäljningar av konst som äger rum i de två världsmetropolerna London och New York.

Andy Warhol_Sothebys_konstmarknaden_konstinvestering_alternativa placeringar_Barnebys.com

Den positiva utvecklingen, inte minst för modern konst, står till stor del de kinesiska köparna för. Amerikansk popkonst står högt i kurs och en favoritkonstnär är Andy Warhol. För att betala skatteskulder i finansvärlden såldes Andy Warhols Dollar Sign för närmare 700 000 dollar(såklart). En tämligen lyckad prisutvecklingen med tanken på att tavlan köptes in för 27.000 dollar för tjugotre år sedan.

Frågan är bara om de som köpte konst under 2011 gjorde en lika god affär som säljarna. Förhoppningsvis. Men det får framtiden utvisa.

Kommentera