Med glädje kan Barnebys presentera utbudet från Swann Auction Galleries. Swann grundades 1941 med bokauktioner som specialitet. Idag ger man auktioner inom områden som fotografi, teckningar, kartor och autografer utöver böcker.

Swann-Auction-Galleries_International-Auctioneers_photo_fotoauktioner-klassiskt-foto

Just nu pågår visning från flera auktioner parallellt. Den 4 april klubbas en samling med fotografier, filmaffischer och brev från filmskaparen Gary Winicks kvarlåtenskap

Swann-Auction Galleries_Photo_Auction_ Sale_fotoauktion_nätauktion_BarnebysSwann Auction Galleries är medlem i auktionsalliansen International Auctioneers där bland annat svenska Bukowskis är medlem.

Kommentera