Det började med ett magasin. Idag är Frieze en av världens största konsthändelser. I London firar man denna vecka 10-års jubileum av den mässa som Candida Gertler och Yana Peel grundade 2003 med tanke att sätta samtidskonsten i fokus. Allt sedan dess har Frieze Art Fair vuxit och idag inkluderar den, förutom mässan och samtidskonsten, allt från skulpturparker, museiutställningar och inte minst Frieze Masters.
Van-Haeften_Frieze-Masters_Pieter-BreughelEn av den internationella konstscenens mest inflytelserika aktörer sedan 1977 är Johnny Van Haeften. Få är de betydelsefulla museer som kunnat hålla sig ifrån att köpa mästerverk från den legendariske konsthandlaren. På Frieze Masters presenteras i vanlig ordning konst från några av historiens mest hyllade konstnärer. En av dem, den flamländske konstnären Pieter Brueghel den yngre, finns representerad tack vare en sensationell upptäckt.
Det är uppenbart att även den mest rutinerade konsthandlaren kan få hjärtklappning över en gammal tavla. Särskilt då den varit helt okänd för resten av världen i mer än 400 år. Målningen köptes in av nuvarande ägarens avlägsna släkting direkt från konstnärens ateljé i Antwerpen 1611 för 200 florints, enligt ett kvitto som fanns kvar fram till 1950-talet då det dessvärre försvann.
brueghel-den-yngre_Pieter Brueghel the Younger_The Census at Bethlehem“I can tell you, it nearly blew my socks off,” sade Johnny Van Haeften skrattande i en intervju för Financial Time förra helgen. “In my – what is it? – almost 44 years in the art world I’ve never known an experience like this.”
Av alla ställen på jorden hittar van Haeften målningen i Kenya. I och med en flytt på 1940-talet hamnar tavlan i östafrika där den hängt sedan dess, även om familjen Delamere under en tid lånat den och haft den hängande på sina ägor i Rift Valley.
Konsthandlaren berättar för den församlade världspressen att det inte rådde någon tvekan om vem som målat verket. Bara vetskapen att ingen annan än familjen tidigare sett målningen fick honom att rysa.
Friez-Masters_Johnny-van-Haeften_old-mastersMotivet föreställer ett bibliskt scen, skattskrivningen i Betlehem. Ett motiv som Pieter Bruegel den äldre, konstnärens far, målade första gången tre år före sin död 1566. Målningen som idag finns på Musées Royaux des Beaux - Arts i Bryssel räknas till ett av konstnärens absoluta mästerverk. Sonen som bara var två år vid faders död visade tidigt prov på konstnärlig talang, och använde flera av faderns målningar för att göra egna versioner dem. Så även i detta fall.
Pieter-Breughel_Frieze-masters_Johnny-van-HaeftenMålningen som man kunde tro skulle ha varit i dålig kondition efter flytt mellan olika klimatzoner är tvärtom i extremt bra skick. Efter att ha rengjorts vid endast två tillfällen tidigare är färgerna och penseldragen oerhört väl bevarade. Målningen är dessutom målad på duk,tur det kan tyckas, eftersom träpannåerna(som man ofta målade på under 15-1600-talet) har en tendens att torka och spricka. Den enda yttre påverkan som skett är termiter som ätit upp en del av ramen. När konsthandlaren Van Haeften hittade målningen i det östafrikanska hemmet trillade däremot en dammig uttorkad ödla ut bakom spännramen, men det gör väl egentligen bara historien ännu bättre.

Så, vad kostar då en målning som denna efter denna sensationella upptäckt? Svaret är 6 miljoner pund. Hade kvittot funnits kvar hade man nog kunnat addera ett par miljoner till.

Kommentera