Stadsauktion är en del av Stockholms Auktionsverk, som är världens idag äldsta verksamma auktionsföretag. Nu byter Stadsauktion namn till Magasin 5. Barnebys har fått en intervju med Stockholm Auktionsverks informationschef Anna Hamilton, som berättar om anledningen till namnbytet.

- Det nya namnet är ett led i att Stockholms Auktionsverk fyller 340 år i år. Med tanke på det kände vi att det helt enkelt var dags för en förändring. Genom att ändra namnet Stadsauktion till Magasin 5, vill vi dels stärka varumärket och på ett tydligare sätt knyta an till den geografiska platsen. Vi hoppas också på att det ska bli tydligare för kunden att Magasin 5 liksom Antikskolan är två underliggande grupper till Stockholms Auktionsverk.

Det här är inte den enda nyheten de har att bjuda på. Magasin 5 kan även stoltsera med en helt ny hemsida samt att Stockholm Auktionsverk har fått nya fräscha lokaler på Nybrogatan 32. Ett led i de spännande nyheter som väntar i år.

 

Kommentera