Det var ett tag sedan Stockholms Auktionsverk presenterade en så stark auktion inom det klassiska segmentet. Det stora dragplåstret är en oljemålning signerad Alfred Sisley, en av impressionismens tidiga landskapsmålare, som har satt ordentligt avtryck i konsthistorien. Målningen daterad 1878 visar upp en parkmiljö dränkt i solljus och effektfulla skuggspel. Utropet är 10-12 miljoner kronor, men det är svårt att gissa ett slutpris med tanke på att målningarna sällan förekommer på auktion. Personligen skulle det förvåna mig om målningen inte hänger på första parkett på nästa års Maastrichtmässa i mars.

Alfred Sisley_oljemålning_impressionism_Stockholm Auktionsverk Tungviktare på Stockholms Auktionsverk

Alfred Sisley-etikett_impressionism_Stockholms Auktionsverk_auktion Värdestegrare - proveniensen är känd liksom ett par utställningar där målningen funnits representerad. Något som normalt höjer värdet

På möbelavdelningen så är det två, eller snarare tre, föremål med viktig proveniens som toppar. Dels är det ett par fantastiska taburetter som man tillskriver Johan Liung. Hovbildhuggare Liung var anställd på Stockholms Slott från 1740 och står bakom flera högklassiga arbeten som finns i de kungliga samlingarna.  De bemålade taburetterna är brännstämplad LV under drottningkrona, vilket står får drottning Lovisa Ulrika. Taburetterna har tillhört Sveriges drottning Lovisa Ulrikas privata egendom och har sannolikt stått på Drottningholm eller Svartsjö slott. Därefter har de ingått i hovintendent och storsamlare Gösta Stenmans samling. Taburetterna som fått exportförbud ropas ut för 100-125 000 kronor.

Taburetter,-Lovisa-Ulrika,-rokoko,-Stockholms-Auktionsverk Underbara antikviteter som stannar i Sverige

Taburetter,-ett-par,-Lovisa-Ulrika_Stockholms Auktionsverk Även här är den tydliga proveniensen avgörande för priset

Det Mannerheimska konsolbordet är ytterligare ett föremål med högklassig proveniens  som tillhör auktionens absoluta toppobjekt. Även om ägarleden tillför sitt värde så är det utan tvekan konsolbordets konstnärliga och hantverksmässiga kvalitet som bör värderas högst. En av Sveriges främsta formgivare genom tiderna är utan tvekan bildhuggaren och inredningsarkitekten Jean Baptiste Masreliez. Han anses vara den som ligger bakom detta gustavianska konsolbord av slottskvalitet som ropas ut för 250-300 000 kronor. Synar man bordet kan man se hur effektivt tjänstefolk dammat och putsat på möbeln som därmed förlorat delar av sin förgyllning, men även att den blandning av gips och krita som bladguldet en gång har polerats mot delvis är så pass avskaft att man kommit ner till det skulpterade träet. En underbar möbel i så nära ursprungligt skick man kan komma en möbel från 1700-talet. Utropet 250-300 000 kronor borde inte räcka långt.

Det-Mannerheimska-Konsolbordet_Stockholm-Auktionserk_auktion_Gustaviansk_Stockholmsarbete_Masreliez En tvättäkta antikvitet, värd sin vikt i guld och lite till...

Konsolbord_Stockholms-Auktionsverk_auktion_Gustavianskt_Stockholmsarbete Lägg märke till skärpan i skärningarna av dekorelementen, men även de spår av förgyllning i skivans källning

Vill ni se den enorma mångfald av vackra föremål som Stockholm Auktionsverk klubbar iväg så hittar ni dem här!

 

Kommentera