Det är ingen tvekan om att höstens auktionsrekord i New York ritade om kartan ordentligt. Inte mindre än 38% av den globala konstmarknaden är tillskriven USA medan engelska marknaden ligger ganska stilla med sina 20%. Däremellan kommer en lynnig kinesisk marknad med 24%.
Claire-Mc-Andrew_TEFAF_artmarketKina är dock en knepig marknad att beräkna korrekt då dryga 50% av de inköpta föremålen på auktioner inte betalas. Åtminstone inte i tid.
Man bör dock ha i åtanke att den amerikanska marknaden hade 46% globalt sett 2004, några år före den stora kraschen som sänkte marknaden totalt 2008. Samma år stod UK för 24% av marknaden och Kina endast 3%.

Claire-Mc-Andrew_TEFAF_auctionprices Några av de mest spektakulära auktionsförsäljningarna under året. Inte helt oväntat är det New York som försäljningarna ägt rum

Totalt sett har konst och antikbranschen tagit femton år på sig att hämta sig från det glada 80-talet! Idag är man ungefär på samma omsättningsnivåer.
Branschen förväntas växa inte minst genom nya marknader och nätets global tillgänglighet de kommande åren, om inget oväntat händer.

 

 

 

Kommentera