Det handlar om ett engelskt kabinettskåp från slutet av 1600-talet med en högst intressant proveniens.

Kabinettskåpet är tillverkat i dåtidens mest moderiktiga stil då det kinesiska och japanska formspråket var starkast rådande trend. Danmark var ett av de länder som tidigt hade ett ostindiskt kompani och som bedrev handel med bortre Asien via sjövägen, varför influenserna från både östligare längdgrader samt andra sjöfarande länder såsom England och Portugal gjorde sig påminda hos det danska hovet. Skåpet är tillverkat i svart, brun och röd lack med dekorer av kinesiska figurer och landskap målade i guld.

Skåpets baksida bär en brännmärkning som bekräftar proveniensen. Det är ett krönt monogram; AS 1731,  som visar att skåpet tillhört den danska drottningen Anna Sophie och har ingått i inredningen på Clausholms gods under perioden 1730–1743.  När drottningen dog 1743 såldes skåpet på auktion, varpå det fick en ny adress på herrgården Oden, där det stod i många år. Ny adress blev småningom, efter ett par ägarbyten apotekaren S.C. Strøyberg, som hade det stående i hemmet "Jens Bangs Stenhus" i Aalborg. Sedan dess har det gått i arv inom familjen.

Det var en gång...

...en skandalös kärlekssaga som tog sin början 1711 på en maskeradbal på Koldinghus. Det var när den danska kungen, Frederik IV, som var gift med drottning Louise fick upp ögonen för den unga vackra Anna Sophie Reventlow. Ömsesidigt tycke uppstod och kung Fredrik IV förde bort Anna Sophie från hemmet på godset Clausholm på Jylland. Året därpå vigdes de på Sønderborg slott till så kallad "vänster hand", vilket innebar att kungen ingick ett kärleksäktenskap med en kvinna av folket. I äktenskapet ingick att eventuella barn inte var arvsberättigade och att kungen samtidigt hade möjlighet att ingå ett politiskt förnuftsäktenskap.

Äkta kärlek

Anna Sophie Reventlow fick flera danska gods, dyrbara gåvor, adelstiteln "furstinna av Schleswig" och ett högt årligt apanage av den kärlekskranke kungen. Hon blev även mittpunkten i det ymniga sällskapsliv som omgav kungen.

När drottning Louises dog 1721 vigdes Anna Sophie Reventlow och kung Frederik IV på nytt, men denna gång "till höger hand" och samma år kröntes hon till drottning av Danmark-Norge.

Tragiskt slut

Auktionen äger rum på Breddade 33 i Köpenhamn den 4 juni och det fantastiska kabinettskåpetet ropas ut för 500-700 000 danska kronor. Redan nu kan man se föremålen på Barnebys!