Sveriges Radio skriver om det aktuella förslaget där det förespråkas en transaktionsavgift på fem procent av omsättningen när ett konstverk vars upphovsrätt slutat gälla säljs vidare. Tanken är att avgiften ska gå till en ny konstnärsfond, förvaltad av Kammarkollegiet, med syfte att stödja nutida konstnärer och ny konst. Vad tycker man om det?

I Norge finns redan ett liknande system sedan 1948 med en avgift vid försäljning över 2000 norska kronor. Enligt en enkät är samtliga riksdagspartier antingen positiva till eller intresserade av reformen, med undantag för Moderaterna som anger att de inte har ett sådant förslag för närvarande.