The Art Market Day som organiserades av Le Quotidien de l'Art var den första renodlade konferensen om den europeiska konstmarknaden i Frankrike. Det lyckade evenemanget som hölls på Centre Pompidou i Paris samlade 300 branschaktörer från en rad olika sektorer och länder. Bland dem fanns representanter från de ledande auktionshusen, gallerister, journalister och grundare till flera start ups inom allt från söktjänster till Blockchain och digitaliserade transportlösningar.

blog (1) blog (1)

Konferensen öppnades genom ett välkomsttal av Bernard Blistène, chef för Musée National d’Art Moderne följt av Frédéric Jousset, ordförande för Beaux Arts & Cie samt Fabrice Bousteau, chefredaktör för Beaux Arts Magazine och du Quotidien de l’Art.

Därefter lämnade de över scenen och mikrofonen till Barnebys medgrundare Pontus Silfverstolpe som fick äran att inleda dagen genom att framföra en presentation om de förändringar och utmaningar som branschen står och har stått inför sedan digitaliseringens intåg.

Pontus presenterade vilka faktorer som driver allmänheten att handla på auktion idag och betonade vikten av att auktionshus digitaliserar sin verksamhet för att nå en bredare publik, men tydliggjorde också vikten av att äga sin affär och förstå varumärkets allt större betydelse.

Ett av exemplen han gav var en överblick av den resa en köpare måste göra innan en transaktion väl genomförs och köpet avslutas, och svårigheterna det kan innebära att följa en kund under hela händelseförloppet från "upptäckt" fram till "köp".

Illustration av den virtuella resa en köpare måste göra från att ha hittat ett föremål till transaktionen. Bild ©Barnebys Illustration av den virtuella resa en köpare måste göra från att ha hittat ett föremål till transaktionen. Bild ©Barnebys

Illustration av den virtuella resa en köpare måste göra från att ha hittat ett föremål till transaktionen. Bild ©Barnebys

Avslutningsvis presenterade Pontus Silfverstolpe Barnebys-modellen, att vara en sökaggregator som skapar förtroende mellan auktionshus och användaren (alltså köparen och säljaren) genom att genomgående prioritera styrkan i auktionshusens eget varumärke, kundrelation och affär, samt låta den enskilda aktören äga sin egen data. Vilket är en av de viktigaste ingredienserna för att bedriva ett framgångsrikt auktionshus idag och i framtiden.

blog (3) blog (3)

Under dagen togs flera aktuella ämnen upp, såsom Blockchainteknikens inträde på konst och auktionsmarknaden, utvecklingen av digitala marknadsplatser och Instagrams roll på konstmarknaden, av rutinerade moderatorer som den legendarisk journalisten, Georgina Adam, som bevakat konst och auktionsmarknaden för bland annat Financial Times, Tom Flynn från Flynn & Giovanni och Roxanna Azimi från Le Monde.

blog (4) blog (4)

Enligt Georgina Adam som avslutade konferensen, var det tydligt att mycket av framtidens behov är att upprätthålla förtroende och transparens, där den “mänskliga faktorn” fortfarande är kärnan i majoriteten av debatterna vilket vittnar om en komplexitet när marknaden digitaliseras.

Le Quotidien de l'Art har också rapporterat om dagen med en fullständig rapport som du kan hitta här.