"I was not an art connoisseur. I visited [the Louvre] because it was such an integral part of Paris, and what I found there changed me." - Barney A. Ebsworth.

Barney A. Ebsworth. Bild: Christie's Barney A. Ebsworth. Bild: Christie's

Det var när Barney A. Ebsworth befann sig på en transatlantisk resa som hans stora konstintresse tog fart - något som skulle lägga grunden för en av vår tids viktigaste konstsamlingar.

Ebsworth (1934-2018) gjorde entré i konstvärlden år 1957, då han fyrtioett år gammal besökte den franska huvudstaden för första gången.

Under sin första vistelse i Paris besökte Ebsworth Louvren och konsten slog honom med häpnad – han gick korridorerna upp och ner och betraktande konsten på väggarna med förundran. Senare har han beskrivit det oemotståndliga behovet av att “förstå bilderna, tidsperioderna från vilka de var, liksom konstnärerna som skapat dem.”

Charles Sheeler, 'Cat-walk', 1947. Bild: Christie's Charles Sheeler, 'Cat-walk', 1947. Bild: Christie's

Att han under sin livstid skulle besitta en av de mest extraordinära privata konstsamlingarna i världen var antagligen ingenting Ebsworth kunde föreställa sig vid sitt första besök på den anrika parisiska institutionen, med få andra konnässörer tycks ha en så god förståelse för den amerikanska samtidskonsten som Ebsworth.

I november kommer auktionshuset Christie’s organisera försäljningen av vad de själva kallar “en av den största privatägda samlingarna med modern amerikansk konst som någonsin kommit ut på konstmarknaden.” Yttrandet grundar sig inte bara på samlingens storlek, vilken är en de allra mest omfattande, utan grundar sig främst på kvaliteten. Sedan hans debut som samlare har Ebsworth alltid traktat efter verk förtjänta av framstående museers hedersplatser, vilket han också uppnått – under årens lopp kom hans samling att inkludera flera amerikanska mästerverk från 1900-talet med namn som Hopper, O’Keeffe, Kooning, Pollock and Sheeler.

Edward Hopper, 'Chop Suey', 1929. Bild: Christie's Edward Hopper, 'Chop Suey', 1929. Bild: Christie's

Artnet avslöjar att de omkring åttiofem verk samlingen utgörs av förväntas landa på närmare 300 miljoner dollar. För att göra en jämförelse såldes paret Rockefellers samlingar, bestående av 1500 föremål, i maj 2018 för 830 miljoner dollar.

Bland höjdpunkterna återfinns Edward Hoppers Chop Suey (1929), vilken beskrivs som Hoppers viktigaste verk i privat ägo. Verket beräknas till omkring 70 miljoner dollar.

blog (7) blog (7)

Jackson Pollocks Composition with Red Strokes, har ett beräknat pris på 50 miljoner dollar medan Woman as a Landscape signerad de Kooning, är värderad till 60 miljoner dollar.

"Nobody starts as a collector. You buy a few things you like, and then eight or ten items in, someone says, 'Boy, you have a great collection,' and then you realise you have a collection.” – Barney A. Ebsworth.

blog (2) blog (2)

Ebsworth inledde sitt samlande med flamländsk 1600-talskonst och japanskt måleri innan han, efter en konversation med museiechefen Charles Buckley, ägnade sig nästan uteslutande åt modern amerikansk konst. Konstnärer som Joan Mitchell, Georgia O’Keeffe, Franz Kline och Charles Sheeler var några av de första amerikanska namnen att pryda konstsamlares hem i Seattle.

Christie’s har döpt samlingen till “An American Place: The Barney A. Ebsworth Collection” som referens till samlarens hem, ett designsamarbete med arkitekten Jim Olsen.

Willem de Kooning, 'Woman as Landscape', 1954-55. Bild: Christie's Willem de Kooning, 'Woman as Landscape', 1954-55. Bild: Christie's

“In real estate, they say three things matter: location, location, location. For me collecting art was about quality, quality, quality. I would rather have a smaller collection of the finest pictures than dozens of so-so ones.” - Barney A. Ebsworth.

Samlingen ställs ut på La Bianelle Paris innan turnéen fortsätter till New York, Hong Kong, London, San Francisco och Los Angeles innan den återvänder till Rockefeller Center i New York inför den stundande försäljningen.

Innan vi får ta del av Barneys på Barnebys kan du söka bland alla Christie’s auktioner här.