I London 1632 utgavs den första boken på engelska som behandlar lagar kring kvinnors rättigheter. The Laws and Resolutions of Womens Rights: Or the Lawes Provision for Women brukar oftast tillskrivas engelsmannen Thomas Edgar baserat på signaturen T.E. som undertecknat bokens förord. Nu ska den säljas på Bonhams auktion för europeiska lagböcker som går av stapeln den 5 mars. Utropspriset är 2000-3000 GBP.

”The women’s lawyer” som boken har kallats för är en sammanställning av lagar och attityder i det engelska 1600-talssamhället som rör kvinnor, pigor, änkor och barn. Den innehåller fallstudier från rapporter om äktenskap, skilsmässor, polygami, frieri och rymning. Boken är inte på något sätt en propagandaskrift för mäns och kvinnors lika rättigheter, men den kan ses som en inflytelserik föregångare till en framstående rad avhandlingar som berör äktenskapets normer och lagar.

Bland de andra titlarna som förekommer på auktionen finns bland annat ett försvar av månggifte skrivet av en luthersk präst på 1700-talet samt olika verk som behandlar äktenskapsbrott, skilsmässor och hemliga äktenskap. Du hittar hela katalogen här.

 

Kommentarer