För knappt tre år sedan invigdes Bukowskis i Norrköping under pompa och ståt när man övertog lokalerna i Butängen där familjen Olsén drev ett av världens äldsta auktionshus, Norrköpings Auktionsverk, sedan 1990-talet. För att kunna hantera inlämning och utlämning från de dagliga utbudet på olineauktionerna byggde man till och moderniserade ytterligare 1 500 kvadratmeter samt anställde ny personal.

På den tiden var det glada tongångar.

- Vi blev enormt glada över att i konkurrens med andra få förfrågan från Norrköpings Auktionsverk. Bukowskis Market växer explosionsartat och Norrköpingsområdet är en strategisk knutpunkt. Anders Olsén har gjort ett fantastiskt jobb och det är som att komma till ett dukat bord av kompetens och erfarenhet. Vi är så imponerade och extremt nöjda över den här utvecklingen, säger Bukowskis vd Michael Storåkers".

- Vi har under en längre tid funderat på att arbeta med en stark ägare för att säkra verksamheten och kunna fortsätta med det vi tycker mest om att göra, nämligen att förmedla konst och äldre konsthantverksföremål, säger Anders Olsén, vd Norrköpings auktionsverk.

Idag är det annat ljud i skällan.

- Kundunderlaget är inte längre tillräckligt stort i Norrköping, säger Bukowskis vd Anna-Karin Laurell till affärsliv.com.

Bukowskis onlineauktioner växer enligt uppgift på 20-25% per år. Även i Norrköping har Bukowskis Market försäljningen ökat sedan Bkowskis tog över, men trots det så vill man nu effektivisera och se över företagets struktur.

I och med att onlineauktionerna har gått om de traditionella kvalitetsauktionerna och de flesta av Bukowskis köpande kunder finns i Sveriges tre största städer samt i utlandet tycks hanteringen av föremål och transporter blir för omständliga och dyra för auktionsföretaget, som menar att de flesta kunderna väljer att hämta ut sina varor på de större orterna.

- Det är kunderna och marknaden som gör att vi måste åstadkomma den här förändringen. Vår försäljning har ökat hela tiden under de tre åren i Norrköping. Det är bara det att kunderna har flyttat på sig, fortsätter Anna-Karin Laurell.

- Norrköping med omnejd är fortfarande ett viktigt upptagningsområde och vi kommer att fortsätta med intag av varor och hemvärdering, men vårt mål är att flytta och hantera föremålen så få gånger som möjligt i fortsättningen. Inte minst av miljöskäl, avslutar Anna-Karin Laurell.

År 2009 hade Bukowskis Market en omsättning på 27 miljoner kronor och 2011 en omsättning på 66 miljoner kronor. Förra året omsatte Bukowskis Market 93 miljoner.