Svårt med lönsamhet inom online

Precis som inom e-handel, har många företag inom auktionsbranschen haft svårt att visa lönsamhet de senaste åren.

Ofta beror det på dyr logistik (relativt stora volymer med för låga värden hanteras till en allt för dyr kostnad), ett för auktionshusen kostsamt regelverk kring ångerrätt, omständliga och dyra transporter samt att en del aktörer använder sig av alldeles för dyra auktionsplattformar, där man som auktionshus kan spendera upp till 30% av sin omsättning och dessutom förlora såväl varumärke som kontrollen över om sina kunder.

En modell som är motsatsen till Barnebys, och som vi anser förlegad och ohållbar på sikt.

Olika modeller i olika länder

Själva begreppet online-auktion varierar beroende på i vilket land man talar om det.

I Sverige var Lauritz och Bukowskis Market först med den så kallade E-bay-modellen, där föremålen säljs löpande i den ordning de publiceras på sajten, vilket betyder att det säljs föremål "dygnet runt", året runt, och där varje föremål är sin "egen auktion" och säljs vid olika tidpunkt.

Internationellt existerar knappt den modellen. Åtminstone inte ännu.

Bild Bukowskis Bild Bukowskis

Ibland kan det även förekomma att du kan följa budgivningen i auktionssalen i realtid, på dator, padda eller mobil, via en kamera som är uppsatt i det fysiska rummet, och som oftast visar utroparen.

Men oftast finns det en stopptid för budgivning online. Det vill säga att man kan bjuda på samtliga föremål till en viss tidpunkt, och därefter kan man bara bjuda i den fysiska auktionssalen eller över telefon.

En tredje modell är när man man kan bjuda på samtliga sätt (fysiskt i salen, via telefon, online) ända fram till klubban faller ner i auktionspodiet framför auktionsförrättaren i den fysiska auktionssalen.

Det är den modell som exempelvis Uppsala Auktionskammare använder sig av. En modell som inte innefattar ångerrätt, på samma sätt som det gör vid onlineauktion.

En av anledningarna till den dåliga lönsamheten för många av branschens aktörer är att många föremål inom "det lägre segmentet", det vi ofta kallar, massmarknaden, helt enkelt klubbas på för låga prisnivåer för att det ska vara lönt att förmedla från auktionshusens sida.

Bukowskis höjer budnivån

Nordens ledande auktionshus, Bukowskis, har vänt förlust till vinst och fortsätter att öka vinstmarginalen även 2018, enligt Sara Bourke, PR & Brand Director för Bukowskis.

För att förädla sitt fokus på kvalitet ytterligare, väljer man nu att satsa mer på fine art och mindre på massmarknaden online. Åtminstone tills man presenterar en ny auktions eller handelsform.

Ett led i arbetet att även bli Sveriges mest lönsamma auktionshus är att helt lägga ner online-auktionerna i Göteborg, men ha kvar inlämningskontor för intag av kvalitetsföremål.

Samt höja lägsta möjliga startbud på online-auktionerna.

Hur kommer det sig att ni höjer lägsta möjliga startbud från 300 kronor till 2 000 kronor?

- Det är kvalitet som skall genomsyra Bukowskis hela sortiment, både på slag- och online och för att behålla den höga nivå på utbud som vi och våra kunder önskar har vi valt att göra denna förändring. Förändringarna är strategiska och vi hoppas givetvis att våra kunder skall se fördelarna med att utbudet skiljer sig från andra online-aktörer som säljer precis allt oavsett värde. Vi har gjort detta under en tid nu och det har tagits emot bra.

Hur ser Bukowskis plan för Göteborg ut framåt?

- Vi lägger inte ned onlineauktionerna i Göteborg. Bukowskis närvaro i Göteborg är fortsatt stor med flera av våra främsta specialister på plats som dagligen finns tillgängliga för värdering, hembesök och rådgivning kring köp- och försäljning av konst och design. Vår site i Göteborg kommer däremot under 2019 bli mer av ett renodlat in- och utlämningskontor men med fortsatt möjlighet att visa unika samlingar eller objekt vid specifika tillfällen. Det betyder att du precis som tidigare kan lämna in samt hämta upp alla föremål som du köper online i våra lokaler i Göteborg, berättar Sara Bourke.

Kommer förändringarna påverka ert kontor i Malmö?

- Vi har inte lagt ned onlineauktionerna på någon site - och vi kommer inte heller göra det i Malmö. Verksamheten i Malmö drivs under 2019 precis som tidigare, men antalet anställda är anpassade till den volym vi avser hantera med ett högre snittpris.

Bruun Rasmussen mot strömmen

Danska auktionshuset, Bruun Rasmussen, har de senaste åren i många avseenden gått mot strömmen. I höstas lanserade de en helt ny världsunik auktionsform - Direct Auction för att just kunna fånga upp det "lägre segmentet".

Det finns förstås en stor volym och intjäningspotenial i segmentet, det som kostar 800-8000 kronor och uppåt. Men tills nu har matt svårt att hitta en fungerande och attraktiv kostnadsmodell, såväl för auktionshusen som för kunden som är van vid andra billigare alternativ på massmarknaden.

Inte minst är det inkörsporten till nya köpare. Särskilt unga, med tunnare plånbok och lite, eller ingen, erfarenhet av auktionsbranschen sedan tidigare.

Auction Direct sker fortfarande online hos Bruun Rasmussen, och samtliga föremål gås igenom av auktionshusets experter, men de generella värdena är lägre än på de så kallade "live"- och online-auktionerna. Men framför allt är den stora nyheten att det är det säljarna som tar bilder av föremålen som sedan visas på Bruun Rasmussens sajt.

På så sätt slipper auktionshuset den dyra hanteringen av föremål samtidigt som säljaren betalar en lägre provision än vanligt.

Danmark har länge varit en ganska stor auktionsmarknad jämte Sverige om man jämför med många andra länder i Europa och världen, tack vare en hög mognadsgrad av online.

Slaget om sundet

Medan Lauritz de senaste åren tappat marknadsandelar till Bruun Rasmussen, har allt fler auktionshus världen över sett hur försäljningen av kategorier som skandinavisk design och klockor ökat radikalt.

Nu tar Bukowskis upp kampen på danskarnas hemmaplan. Varför man valt att värva en av Bruun Rasmussens ledande profiler.

Samtidigt börjar danska auktionshuset Bruun Rasmussen flytta fram sina positioner och har länge sneglat på södra Sverige som ett stort och potentiellt viktigt upptagningsområde.

Casper Behrendtzen. Bild Bukowkis Casper Behrendtzen. Bild Bukowkis

Varför väljer ni att satsa på Danmark?

- Danmark är en viktig marknad för Bukowskis och det finns bland annat en enorm efterfrågan på dansk design hos våra internationella kunder. Genom att förstärka vår närvaro på plats ser vi att vi kan ta ytterligare marknadsandelar inom bland annat Fine Art, modern dansk design, smycken och klockor, där Bukowskis dominerar marknaden med sin expertis, sitt internationella nätverk samt en mycket stark digital närvaro, säger Louise Arén, VD Bukowskis.

Casper Behrendtzen har över 25 års erfarenhet av värdering och försäljning av konst, design, klockor och antikviteter samt 18 års erfarenhet inom auktionsbranschen där han varit en av de mest framgångsrika och uppmärksammade experterna inom sitt område i Danmark.

Casper kommer senast från Bruun-Rasmussen Fine Art auktioner och är sedan flera år tillbaka en av Danmarks mest uppskattade antikexperter, samt en välkänd TV-profil som under flera år medverkat i de mest uppmärksammade danska antikvitetsprogrammen.

Samarbetet förstärker förstås Bukowskis närvaro i Danmark och förenklar för alla de kunder som vill sälja genom Bukowskis.

- Det känns oerhört spännande att vara en del av Nordens ledande auktionshus och stå i spetsen för den storsatsning som Bukowskis nu gör i Danmark. Jag ser fram emot att kunna erbjuda nya och gamla kunder min expertis och ett fantastiskt erbjudande i form av Bukowskis succéartade historik av framgångsrika försäljningar på både slag- och online auktioner, säger Casper Behrendtzen, specialist Bukowskis Danmark, berättar Casper Behrendtzen i en pressrelease från Bukowskis.

Bild Bukowskis Bild Bukowskis

Visst har auktionsvärlden vissa givna förutsättningar, men vi ser hur allt fler aktörer når en allt högre mognadsgrad i omställningen från det analoga till det digitala.

De som lyckas förena de bägge världarna och förstår kärnan till en framgångsrik affär, tror åtminstone jag, kommer att vara vinnarna. Om Bukowskis blir en av dem återstår att se, men strategin tycks åtminstone vara väl genomtänkt och visionen vad man vill uppnå tycks glasklar.