Öyvind Fahlströms bitande satir över världsläget från 1972 och Otto G Carlsunds mytomspunna biografsvit från 1920-talet är två av höjdpunkterna i en svensk betydande konstsamling som kommer att säljas på Bukowskis i oktober. Säljaren har valt att vara anonym, men tillhör en av de främsta svenska konstsamlarna, som köpt och sålt konst, från det sena 1900-talet.

-Det är fantastiskt att få möjligheten att visa upp den här samlingen fullkomligt sensationella verk för publiken i höst. Det är en spännande och viktig del av vår svenska konsthistoria som inte minst visar hur internationella våra svenska konstnärer var och hur de påverkade sin samtid med sin originalitet, säger Andreas Rydén, vice vd och chefsexpert.

Otto G Carlsund (1897 – 1948) var en av Sveriges mest betydande och radikala konstnärer under det tidiga 1900-talet.  Åren 1924 – 1927 var han elev till Fernand Léger. Léger, som var en nyckelperson inom avantgardet förmedlade i mitten av tjugotalet ett uppdrag från Le Corbusier, som planerade det som skulle bli världens modernaste biograf. Bygget blev aldrig av, men den unge Carlsund arbetade länge med sviten, som i en djupt personlig kubistisk/abstrakt stil avbildar sin tids nya stjärnyrken: skådespelaren, maskinisten, fotografen, musikern med flera, totalt nio olika motiv.

Sju av dessa verk såldes senast på Bukowskis 2004 i en så kallad villkorad auktion, vilket innebar att köpare först har möjligheten att bjuda på varje enskilt verk. Därefter ropas samtliga verk ut tillsammans. Budgivningen börjar då vid den sammanlagda summan av vad alla sju verken tillsammans inbringat, vilket var 485 000 kronor exklusive provision, om jag minns rätt. Om någon budgivare då väljer att bjuda mer så blir han/hon(eller hen som det numera heter) köpare till samtliga verk. Vilket hände 2004 på Bukowskis, där säljaren köpte de sju verken. När nu sviten kommer ut till försäljning i sin helhet är det förstås betydligt mer intressant för framtida ägare.

Öyvind Fahlström (1928 – 1976) räknas av många som vårt lands mest betydande konstnärer från det sena 1900-talet. Han inledde sin konstnärsbana som poet med surrealistiska rötter, men visade sig snart ha betydligt vidare intentioner. Som en centralgestalt i den politiska redaktionen och rörelsen PUSS (tillsammans med Marie-Louise Ekman, Carl-Johan de Geer och Lena Svedberg) blandade han hejdlöst sina politiska analyser med serier, ”sällskapsspel” och performance. För allmänheten blev han känd över en natt då han i direktsändning i tv tände en haschpipa. Verket Column no 1, från 1972 är skapad i en serieliknande form men uttrycker en ursinnig urladdning av världens tillstånd, strax före oljekrisen. Verket visades senast på en retrospektiv för konstnären på MACBA, Barcelona, 2000.

Privatsamlingen, som även innehåller verk av bland andra Erik Olson, Bror Hjorth, Christian Berg och Olle Olsson Hagalund, omfattar måleri, skulptur, möbler och silver bland vilka toppnumren säljs på Moderna auktionen i oktober.