När Bukowskis Auktioner AB som till 99,6% ägs av Otirol AB släpper sin årsredovisning imorgon kan man konstatera rekordomsättning och en vändning från röda till svarta siffror inom koncernen.

Omsättningen ökar från 809 miljoner kronor till 862 miljoner kronor, men då ska man komma ihåg att försäljningen av Andy Warhols "Last Supper" som såldes under 2014 står för 50 miljoner kronor.

Nettoomsättningen ökade däremot med 19% från 204 miljoner kronor till 244 miljoner kronor.

I koncernen ingår idag Bukowskis Auktioner AB (slagauktioner), Bukowskis Market AB(internetauktioner), Bukowskis Norrköping AB samt majoritetsägda Bukowskis Real Estate AB.

Bukowskis strategi är tydlig från ägare och ledning - det är på onlinesegmentet tillväxten ligger och de största satsningarna ska ske. Under 2014 och så här långt av 2015 sker en kraftig ökning av både volym och omsättning, även om expansionen kräver en hel del investeringar.

Det är även uttalat från företagsledningen att allt fler föremål som tidigare skulle ha sålts på slagauktionerna under det som kallas "Fine Art" nu istället ska säljas på "nätauktion", även om så redan sker jämfört med tidigare år.

- Vad vi nu ser är en kraftig tillväxt på onlineauktionerna samtidigt som vi hade mycket att göra under hela året med inflyttning och uppstart på alla våra showrooms: Stockholm, Malmö och Göteborg, som gjorde att maskineriet behövt hitta sina former. Vi har medvetet minskat antalet föremål på våra kvalitetsauktioner till förmån för att sälja dem online vilket är en kunddriven förändring, säger Anna-Karin Laurell, VD på Bukowskis.

- Vi kommer fortsätta att satsa på på online-fösäljning, det är en utveckling som drivs av marknaden och vi måste finnas i de kanaler där våra köpare och säljare finns, fortsätter hon.

Alla olyckskorpar som har kraxat kring att ingen skulle vilja lägga höga bud online, kan tejpa igen näbben en gång för alla. Det högsta online-budet på Bukowskis Market under 2014 var på en antik vävd tapet som låg 160 000 kronor, medan det högsta bud som lagts online i Bukowskis historia är det vinnande budet på Strindbergs Stormlandskap, som klubbades för 11 750 000 kronor under 2014.

- År 2015 blir också sista gången vi har verksamheterna i skilda aktiebolag, nästa år går det in i samma bolag, avslutar Anna-Karin Laurell.

En glädjande nyheten är det hela svenska näringslivet talar om; ökad jämställdhet. I moderföretagets styrelse är 33% kvinnor 2014, mot 17% år 2013, och övriga ledande befattningar innehas av 43% kvinnor mot föregående år då siffran var 27%.

Av koncernens totalt 180 anställda(ökat från 166 anställda sedan 2013) är 85 kvinnor.