Av 220 000 plastskivor klädda i den bulgariske konstnärens signaturfärg bildas den 4500 meter långa vägen mellan staden Sulzano och öarna Monte Isola och San Paolo på Iseosjön i Italien. Vägen är 16 meter bred och förankrad i cementblock på sjöns botten.

En halv miljon människor väntas besöka installationen som öppnade den 18 juni. Men konstverket har fått kritik av den italienska organisation Codacons som menar att installationen är "ett orimligt sätt att slösa skattepengar på". Organisationen menar att kostnaderna för att städa upp efter de hundratusentals besökare som väntas komma, liksom kostnaderna för deras säkerhet kommer att stiga till enorma summor.

Besökssiffrorna har dessutom gått över förväntan. På bara fem dagar har 350 000 människor besökt konstverket, vilket resulterat i att man varit tvungen att stänga det under nätterna för städning och reparation.