Den 8 november år 1948 på Café Notre-Dame i Paris bestämde sig konstnärerna Karel Appel, Constant, Corneille, Christian Dotremont, Asger Jorn och Joseph Noiret för att starta en avantgardistisk konstnärsgrupp oberoende av dåtidens dominerande strömningar. Istället för att ansluta sig till dåtidens surrealistiska tendenser valde de en annan väg och rörde sig mot en slags informell expressionism.

Man motsatte sig starkt efterkrigstidens lyriskt abstrakta konst och delar av den internationella surrealismen, som man tyckte var alldeles för borgerlig och gammaldags.

Den nya gruppen gavs akronymen CoBrA till namn, vilket baserades på grundarnas vistelseorter. Asger Jorn och Carl-Henning Pedersen kom från Danmark, Corneille, Christian Dotremont och Joseph Noiret härstammade från Belgien medan Karel Appel och Constant Nieuwenhuys var födda i Nederländerna.

Tack vare sitt personliga och visuella formspråk har en av CoBrAs grundare, Corneille (vars riktiga namn var Cornelis van Beverloo) blivit en av Belgiens allra viktigaste efterkrigskonstnärer. Corneille föddes år 1922 i Liège och efter att ha studerat konst i Nederländerna under det tidiga 1940-talet höll han sin första soloutställning år 1946. Efter sitt möte med Karel Appel och Constant Nieuwenhuys anslöt sig Corneille till den experimentella gruppen Reflex.

Under CoBrA-perioden hade Corneilles formspråk inte riktigt slagits fast, men med åren blev hans måleri allt mer särpräglat och expressivt. Förtrollande färger, enklare former och förvrängda perspektiv tilläts ta allt större plats på duken och när Corneille inte målade tog hans konst andra uttryck, i skulptur, keramik och grafik såväl som genom poesi.

Corneilles konstnärskap påverkades inte bara av de andra medlemmarna i CobrA men också av de många resor konstnären förtog och hans egna erfarenheter. Under 1950-talet flyttade konstnären till Paris, där han skulle leva fram till sin död år 2010. Men Corneille var en riktig resenär, och tog sig ständigt runt om i världen för att skapa.

Efter en resa till Kuba år 1967 introducerade Corneille en ny symbolism i sitt formspråk – på samma sätt som Marc Chagall inlemmande Corneille återkommande motiv i sina målningar, som fåglar, kvinnor och palmer.

Idag finns många av Corneilles verk i privat ägo, utöver de verk som ägs och visas på CoBrA- respektive Stedelijk Museum i Amsterdam. Hans expressiva, särpräglade formspråk tycks aldrig sluta förundra.

Har du något du vill sälja via Catawiki? Klicka här.

Upptäck Catawikis samtliga utrop!