TEFAF organiserade ett symposium som behandlade samlande i förhållande till pengar respektive passion. Går de att förena? Först ut var Dr Clare McAndrew, som skrvit rapporten The International Art Market in 2012, en observation som sträcker sig över en tjugofemårsperiod. Barnebys var på plats.

I en marknad  som expanderat åt många håll under de senaste åren kan konstateras att det delvis är helt nya faktorer som påverkar marknaden i allra högsta grad. Trenderna är tydliga. Den stora tillväxten har varit i, eller för, den kinesiska marknaden. Det står helt klart. Men vi ser även tydliga problemställningar dyka upp, som var aktuella för tio år sedan i Europa. Såsom auktionsförsäljningar som aldrig betalas med mera.

Den globala handeln ökar genom internet, men även mellan rådgivande funktioner i form av allt från lycksökare till professionella personer inom vitt skilda områden. Idag gäller det att till exempel kunna en konstnär och hans produktion lika mycket som det handlar om att förstå marknadsstrukturer, samhällsekonomi och nationella regelsystem.

Genom nätet och alla expansiva auktionshus ser vi hur tillgången till informationen och utbud ökar medan kunskapen och antalet faktiska experter minskar. Mer teknik och mindre expertis, en ekvation som ofta, på lång sikt, skapar mindre marginaler för auktionshusen. Vinnare tycks de bli som kan kombinera tekniken med föremålskunskap och som har en öppen attityd gentemot  marknadens nya behov.

Kina har saknar ännu en långsiktigt attityd mot konstmarknaden, vilket många förespår kommer att få konsekvenser inte minst på den samtida konstmarknaden. Ännu så länge är det dock en minst sagt vital marknad som har mycket kvar att ge.

Vad alla är överens om är att den rådande trenden att kvalitet betalar sig står fast, vilket även blir allt viktigare ur ett investerarperspektiv. Det är inte första gången jag skriver att kvalitet lönar sig, men jag gör det igen. Kvalitet lönar sig!

Nå, hur var det nu med att samla av kärlek eller för pengarna. Där gick åsikterna helt klart isär. Återkommer till det senare, fortsättning följer.

 

 

Taggar