I projektet ingår forskare från USA, Italien och Frankrike. Genom att få tillgång till da Vincis verk, anteckningar och dagböcker, hoppas de hitta DNA-spår som kan bekräfta att det verkligen är Leonardo som ligger begravd i Saint-Huberts kapell på Chateau d'Amboise, i Frankrike.

Tanken är därefter att bygga en genetisk profil och DNA-testa denna gentemot hans förmodade idag levande släktingar som forskare lyckats spåra genom de kyrk- och födelseregister som finns bevarade från tiden kring hans födelse fram till dags datum.

“Matching Leonardo's DNA to that of his family presents puzzles that are minutely specific to their history and circumstances, but the tools the investigators use are generic and broadly applicable," berättade Brunetto Chiarelli, på det internationella institutet för studier av mänskligheten, på Universitetet i Florens.