Leonardo Da Vinci var en man med många strängar på sin lyra. Verksam under 1400- och 1500-talen, drevs han genom livet av sin stora kunskapstörst och var både konstnär och arkitekt, uppfinnare och forskare. Da Vinci var en mycket begåvad målare och hans ikoniska verk Mona Lisa (ca 1505) och Nattvarden (1495-1498) är kanske de första vi tänker på när vi hör hans namn nämnas, även om vi idag bara kan tillskriva Da Vinci ett tjugotal målningar med säkerhet.

När världsutställningen Leonardo Da Vinci – Inventions äntligen kommer till Sverige ligger fokus på Da Vincis roll som uppfinnare och vetenskapsman och är en av de mest omfattande utställningar som gjorts. Utifrån 13 temaområden baserade på Da Vincis verksamhet får besökaren en uppfattning om renässansens storslagna tankevärld som ligger till grund för flera av våra moderna uppfinningar, framför allt fordon som flygplanet, bilen och ubåten.

Leonardo Da Vinci till Kalmar! Leonardo Da Vinci till Kalmar!

Leonardo Da Vinci ­– Inventions kan du dels se replikor av Da Vincis uppfinningar skapade av italienska hantverkare efter vetenskapsmannens egna ritningar. Härtill kan du se animationer över hur uppfinningarna fungerade, samt se mängder av autentiska skisser. Dessutom kan besökarna se en animerad film kring Nattvardens skapelseprocess!

Leonardo Da Vinci. Självporträtt, cirka 1512. Foto: Bettman/Corbis/Scanpix. Leonardo Da Vinci. Självporträtt, cirka 1512. Foto: Bettman/Corbis/Scanpix.

Det är en interaktiv utställning där besökaren uppmuntras delta aktivt genom att pröva, dra och vrida upp de återskapade uppfinningarna för att fördjupa de egna kunskaperna och förstå de bakomliggande idéerna bakom konstruktionerna.

Kalmar Slott hoppas med Leonardo Da Vinci – Inventions väcka en törst efter kunskap likt den Da Vinci själv besatt. Vi kan idag bara gissa kring de intentioner som låg bakom Leonardo Da Vincis egna verksamhet, men det tycks vara glädjen i kunskapen som spelat den största rollen. Uppfinningar, målningar, skulpturer, skisser och ritningar är alla vetenskapliga studier i första hand – att det sen är estetiskt tilltalande verkar vara en oavsiktlig men välkommen, konsekvens.

Leonardo Da Vinci – Inventions visas på Kalmar Slott 5 maj – 4 november!