Idag 2015 vill modemärken gärna kopplas ihop med erkända och tydligt igenkännbara konstnärskap. Modemärket House of Dagmar har haft ett samarbete med den svenske konstnären Matthias van Arkel, född 1967, inför delar av den vår/sommar kollektion 2016 som idag presenteras under mode veckan i Stockholm.

Att klädmodet och konsten idag samarbetar är ett relativt nytt fenomen och kan ses  i relation till postmodernismen, den tidigare uppdelningen mellan finkultur och populärkultur har suddats ut.