AB Albin Hagström tillverkade musikinstrument i Älvdalen åren 1925–1983. Från början tillverkades och såldes dragspel men när efterfrågan gick ner på 1950-talet kom man allt mer att övergå till gitarrer. I samband med att popmusiken gjorde entré på 60-talet tillverkades uppemot 7000 gitarrer per år och ca 90% av dessa såldes till utlandet.

Den blåglittriga Hagströmgitarren av modell Standard 80, som nu sålts för nytt rekordbelopp, byggdes på 60-talet och köptes drygt 30 år senare av Kurt Cobains instrumenttekniker. Då Cobain var vänsterhänt utfördes ett antal modifieringar för att göra den spelbar för vänsterhänta.

– Såvitt jag känner till är detta den hittills dyraste Hagströmgitarr som sålts. För ett par år sedan såldes en Hagströmgitarr som påstods ha tillhört Elvis Presley och den gick för drygt 50 000 dollar, trots att proveniensen var ifrågasatt, säger musikjournalisten Mikael Jansson till DT och fortsätter "Proveniensen betyder oerhört mycket för priset. Utan den hade en sådan här gitarr i detta skick varit värd kanske 10 000–15 000 kronor".