Skulpturerna skapades av Carl Gustaf Qvarnström år 1847 som utsmyckning till akademibyggnaden som uppförts på 1840-talet. Damerna, som egentligen heter De fyra konstarterna representerar konstformerna som akademien räknade som sina vid grundandet 1735, måleri, skulptur, grafisk konst och arkitektur. Kvinnan som representerar grafisk konst lades alltså till, till de tre traditionella muserna.

Fotograf: Björn Strömfeldt Fotograf: Björn Strömfeldt

Damerna på taket som skulpturerna kallas i folkmun skulle följa med i flytten till den nya akademibyggnaden på 1890-talet men var då för slitna. Istället gjöt man nya damer i betong som fick pryda byggnaden fram till renoveringen 2008 då de ansågs vara en risk och togs ner.

Fotograf: Björn Strömfeldt Fotograf: Björn Strömfeldt

Nu har Konstakademien låtit gjuta nya kopior av skulpturerna, denna gång i brons med hopp om att materialet ska tåla väder och vind bättre.