En grupp forskare ledd av Pier Giorgio Righetti, professor i kemi vid Milan Polytechnic, övervakade nivåerna av formaldehyd under utställningen på Tate Modern. Gasen kan uppstå av formalin som användes i konstverken för att bland annat konservera en halv ko och en kalv.

Forskargruppen menade inledningsvis att halten av formaldehyd på museet hade överstigit EU:s gränsvärden rejält. Men när Damien Hirsts företag anlitade en professor i fysikalisk kemi vid Oxford University för att göra ytterligare tester visade sig halterna ligga långt under gränsvärdet.

Righettis forskargrupp har nu tagit tillbaka rapporten med förklaringen att resultaten inte var tillförlitliga.