Anders Olofsson säger i en intervju med Sveriges Radio, att konstmarknadens aktörer visserligen pressas av en krympande konstmarknad. De offentliga beställningarna är färre och privatsamlare finns inte i lika stor utsträckning. Detta bidrar till att beställningarna av offentliga uppdrag blir allt mer väsentliga, även för gallerierna. Trots detta anser han inte att offentliga konstinköp alltid måste gå via ett galleri.

-Den typen av verk som ställs ut på utställningar köps av Statens konstråd från galleriet, om det visar verket. Däremot är det en annan sak om en konstnär söker på ett projekt, som exempelvis konstrådet utlyser. Då blir det ju en affär mellan den som söker och konstrådet, säger Anders Olofsson.

Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO), håller med Anders Olofsson.

-Vi menar att det är viktigt och självklart att Statens konstråd ska kunna handla direkt också. Det är inte heller alla konstnärer som är representerade av en gallerist, säger hon.