Anders Zorn föddes 1860 i Utmelands by i Mora som oäkta barn till den tyske bryggmästaren Leonard Zorn och Grudd Anna Andersdotter. Föräldrarna hade träffats då modern säsongsarbetade som buteljsköljerska på von Düben & Co:s bryggeri i Uppsala. Efter en kort romans var Grudd Anna havande med den som skulle komma att bli en av Sveriges mest framgångsrika konstnärer genom tiderna.

Självporträtt med Faun och Nymf, 1895, privat samling. Bild Zornmuseet. Självporträtt med Faun och Nymf, 1895, privat samling. Bild Zornmuseet.

Under sin tidiga uppväxt bodde Anders Zorn hos sin mor och sina morföräldrar i Mora. Men vid tolv års ålder, 1872, flyttade han till Enköping för att där fortsätta sin skolgång - något som möjliggjordes genom ett arv från fadern, som hade gått bort samma år.

Vid tiden talade man moramål i Mora, så den unge Zorn lärde sig rikssvenska först när han kom till Enköping. Men det var också vid den här tiden han skulle få det första igenkännandet för sin konstnärliga talang, efter att hans lärare uppmärksammat honom under de första lektionerna i teckning.

Konststudierna

År 1875, vid 15-års ålder kunde Zorn påbörja studier vid Konstakademien i Stockholm med hjälp av arvet från sin far och ett bidrag från det tyska bryggerisällskapet i Stockholm. Från början hade Zorn för avsikt att bli ornamentssnidare och gick vid Slöjdskolan innan han blev inskriven på Konstakademien.

En ung Anders Zorn, bilden är tagen 1886. Bild via Wiki Commons. En ung Anders Zorn, bilden är tagen 1886. Bild via Wiki Commons.

Inledningsvis var skulptur Zorns huvudområde, men snart stod det klart att det var som målare den unge mannen utmärkte sig, med akvarellmåleri som främsta medium ända fram till 1887.

År 1880 ställde Zorn ut akvarellen I sorg på en elevutställning på Konstakademien. Akvarellen rönte stor uppmärksamhet och blev ett första genombrott för Zorn.

Beställningsarbeten följde succén 1880 och konstnärens närvaro vid akademien fick lida. Efter varningar från akademiens direktör återlämnade Zorn sitt elevdiplom och lämnade institutionen.

Vårt dagliga bröd, 1886. Bild Nationalmuseum. Vårt dagliga bröd, 1886. Bild Nationalmuseum.

Ander Zorn var en av flera konstnärer i den generation som ställde sig kritiska till Konstakademiens utbildning och var känd som en av “opponenterna”. År 1885 skickade de in ett brev till akademien med reformförslag och samma år ägde Opponenternas utställning rum, där Zorn var representerad. Konstnärsförbundet bildades 1886 och höll sin första utställning i Blanchs salong där Zorn visade Vårt dagliga bröd som köptes av Nationalmuseum.

Porträttmåleriet

Under hela sin konstnärliga karriär var Zorn en framstående porträttör och fick uppdrag från när och fjärran av rika familjer och societeten. De första porträttbeställningarna hade han fått redan under tiden vid Konstakademien av välbärgade stockholmare.

Porträtt av affärsmannen Ernest Cassel från 1886. Bild via Wiki Commons. Porträtt av affärsmannen Ernest Cassel från 1886. Bild via Wiki Commons.

Mycket av Zorns framgång och ryktbarhet berodde på den aktning man hyste för konstnärens porträtt. Det var framför allt i USA som porträtten var högt eftertraktade och Zorn fick avbilda både bankirer, politiker och affärsmän som alla var beredda att betala ett högt pris för porträtten.

Utlandsresorna

Inspirerad av Egron Lundgrens målningar företog Anders Zorn flera resor efter år 1881, huvudsakligen till England och Spanien. Den unga konstnären skulle vara borta från Sverige de följande fyra åren.

Under resorna studerade han bland annat speglingar och rörelser på vattenytan - någonting som konstnären skulle utveckla en mycket raffinerad teknik för.

Kärleksnymf målades 1884 i Madrid och ägs idag av Nationalmuseum. År 1885 målade Zorn en annan version av motivet i London (bilden ovan). Denna såldes hos Stockholms Auktionsverk 2011 för 7 miljoner kronor. Bild Zornmuseet. Kärleksnymf målades 1884 i Madrid och ägs idag av Nationalmuseum. År 1885 målade Zorn en annan version av motivet i London (bilden ovan). Denna såldes hos Stockholms Auktionsverk 2011 för 7 miljoner kronor. Bild Zornmuseet.

Kärleksnymf målad i Madrid 1884 gav Zorn ett genombrott på kontinenten, vilket hjälpte konstnärens ekonomiska situation.

Åter i Sverige gifter han sig år 1885 med Emma Amalia Lamm, dotter i en kultiverad högborgerlig judisk stockholmsfamilj. Emma Lamm hade han träffat i samband med ett porträttuppdrag han gjort 1881. Men resandet skulle fortsätta. Det nygifta makarna åkte på smekmånad till Ungern och Turkiet men efter att Zorn insjuknat i tyfoidfeber skulle det dröja tre månader innan de kunde resa vidare.

Ander och Emma Zorn 1885. Robert Roesler - Anders Zorn, Hans Henrik Brummer. Wiki Commons. Ander och Emma Zorn 1885. Robert Roesler - Anders Zorn, Hans Henrik Brummer. Wiki Commons.

St. Ives och oljemåleriet

Idag är Zorn känd för sitt mångsidiga konstnärskap och hans övergång till oljemåleri från akvarell utgör en tydlig brytpunkt i konstnärens karriär. Framgångarna var stora när konstnären började måla i oljefärg efter en vistelse i en liten fiskeby, St. Ives i sydvästra England, under vintern 1887-88.

Etsning efter målningen Fiskare i St. Ives. Bild: Zornmuseet. Etsning efter målningen Fiskare i St. Ives. Bild: Zornmuseet.

Efter att Fiskare i St. Ives ställts ut på Salongen i Paris 1888 och blivit köpt av den franska staten fortsatte Zorns succé och flera storartade oljemålningar satte konstnärens namn på den internationella kartan.

Kosmopoliten

År 1888 bosätter sig Anders och Emma Zorn i Paris och den franska huvudstaden blev parets hemvist i åtta år, även om en hel del resor företogs under perioden.

Spanien, Nordafrika, England och USA blev mål för kommande resor under 1880-talets slut och 1890-talet. I USA målade Zorn porträtt av politiker och medlemmar ut societeten. Presidenten Grover Clevland blev porträtterad under Zorns resa till USA år 1893 och under 1900-talet skulle han även komma att måla Theodore Roosevelt (1905) och William Howard Taft (1911).

I händelsernas centrum Paris kom konstnären i kontakt med impressionismens beskyddare Antonin Proust och med denne blev mötena med parisiska samlare och uppdragsgivare frekventa. Han umgicks med skandinaviska konstnärer som prins Eugen, August Hagborg, Christian Eriksson, Louis Sparre, Albert Edelfelt och utländska kollegor som Max Liebermann. Med de franska mästarna Renoir, Rodin och Besnard skapades bekantskap om än inga varaktiga vänskapsrelationer.

Men somrarna spenderas alltid i Sverige, ofta i Stockholms skärgård på Dalarö där Emmas mamma hyrde en sommarbostad. Här målade Zorn motiv tagna ur de svenska sommardagarna och verk som Törnsnåret och Sommarnöje är exempel på konstnärens raffinerade akvarelltekniker.

Motivet till Törnsnåret (1886) sägs ha kommit till då Anders och Emma var ute på en promenad på Dalarö utanför Stockholm och Emma fastnade med kjolen i ett törnsnår. Emma fick stå kvar och vänta medan Anders sprang hem för att hämta sin färglåda. Bild Zornmuseet. Motivet till Törnsnåret (1886) sägs ha kommit till då Anders och Emma var ute på en promenad på Dalarö utanför Stockholm och Emma fastnade med kjolen i ett törnsnår. Emma fick stå kvar och vänta medan Anders sprang hem för att hämta sin färglåda. Bild Zornmuseet.

Det var under de kommande åren i Paris som Anders Zorn skulle övergå från akvarell- till oljemåleri och de internationella framgångarna tog fart på allvar. Han mottog både tredje klassens guldmedalj på Parissalongen, Hederslegionen och blev invald i Société Nationale des Beaux-Arts.

Skulpturer

Anders Zorns skulpterande var inte över i och med övergången till måleri när han studerade vid Konstakademien. Intresset för det skulpturala som han haft redan sen barnsben levde vidare.

Faun och Nymf, 1895. Bild Zornmuseet. Faun och Nymf, 1895. Bild Zornmuseet.

Under tiden i Paris började han göra bronsskulpturer. Inspirerad av den samtida Rodin skapade Zorn bland annat bronshuvudet av Emma i kroppsstorlek 1889, liksom Faun och Nymf år 1895.

Hemvändaren

Efter åtta år i Paris var det dags för Anders och Emma Zorn att återvända hem. Efter att de bosatt sig i Mora på Zorngården ägnade sig Zorn mer åt hembygdsmotiv, folklivsbilder och nakenstudier. Motiv från hembygden blev allt mer återkommande bland Zorns verk.

Zorngården 1895. Foto Zornmuseet. Zorngården 1895. Foto Zornmuseet.

Samtidigt återspeglades Zorns stora intresse för hembygden inte bara i måleriet utan också i hans engagemang för orten och hembygden. Paret såg bland annat till att Mora Folkhögskola instiftades och engagerade sig i att främja folkmusik, folkdans och hemslöjd.

Hembygden och folklivsbilder

Siljansbygdens landskap och scener från hembygden stod som motiv för Zorns folklivsbilder och själv har han uttryckt att Midsommardans (Nationalmuseum) var hans egen favorit. Andra kända verk i samma genre är Midnatt, Vallkulla och Dans i Gopsmorstugan. Folklivsskildringarna från Siljanstrakten blir, tillsammans med nakenstudien, sakta men säkert kärnan i Zorns konstnärskap och har påverkat både svensk och internationell publiks associationer till namnet Zorn.

Midsommardans, 1897. Bild Nationalmuseum Midsommardans, 1897. Bild Nationalmuseum

Nakenstudier

Konstnärens kärlek för genren växte fram redan under 1880-talet. De nakna modellerna var ofta porträtterade i naturen, gärna nära vatten, som följd till just hans intresse för vattenavbildningar. Modellerna blev ett nytt element i naturmåleriet där människan och naturen fick leva i symbios.

En premiär, 1888. Verket finns i fem olika versioner. Verket på bilden, den första versionen belönades med första klassens medalj på Världsutställningen i Paris 1889. Zorn skar sönder målningen då han var missnöjd med det och påbörjade en omarbetning 1894-95. Bild Nationalmuseum. En premiär, 1888. Verket finns i fem olika versioner. Verket på bilden, den första versionen belönades med första klassens medalj på Världsutställningen i Paris 1889. Zorn skar sönder målningen då han var missnöjd med det och påbörjade en omarbetning 1894-95. Bild Nationalmuseum.

Etsare

Den mångsidiga konstnären lärde sig även att etsa. Med Rembrandt som största förebild byggdes motiven upp av skurar av streck.

Konstnärskollegan Axel Herman Hägg (1835-1921) lärde Zorn den speciella tekniken i London år 1883. Den första etsningen blev ett porträtt av läraren Hägg och efter det skulle 288 olika etsningar följa.

Zorn och hans hustru, 1890. Bild via Wiki Commons. Zorn och hans hustru, 1890. Bild via Wiki Commons.

Med Rembrandt som inspiration finns flera Zornetsningar där motivet är hämtat ur den nederländske mästarens egen produktion. Bland annat gjorde Zorn två självporträtt, En gravör (1889) inspirerat av Rembrandts självporträtt som trettioåring och ett självporträtt med hustrun Emma i bakgrunden, en komposition mycket lik Rembrandts självporträtt där frun Saskia står i bakgrunden. Men det var framför allt med hjälp av tekniken Zorn lärt sig av att studera Rembrandt, som han kunde skapa det kraftfulla ljusdunkel som gav motiven ett måleriskt djup.

Fotografi

Zorn fotograferade mycket både i Sverige och under sina resor. Bilderna fungerade ofta som förlagor till andra verk och var inte kända för allmänheten. På 1960-talet återupptäcktes en mängd fotonegativ på Zorngården men det skulle dröja innan fotografierna visades för allmänheten. År 2015 ställde Fotografiska i Stockholm ut ett urval av dessa fotografier i utställningen Zorn och kameran.

Zornsamlingarna och Zorn idag

Anders Zorn avled på lasarettet i Mora 1920 vid 60 års ålder efter en blodförgiftning i buken.

Makarna Zorn var själva hängivna konstsamlare. Med verk daterade från antiken fram till deras egen tid hade de för avsikt att bygga en samling som exemplifierade “tidsandan under de olika perioderna af mensklighetens historia”, en samling som skulle utgöra grunden för Zornsamlingarna.

Anders Zorns ateljé i Zorngården. Foto: Lars Hallén, Zornmuseet Anders Zorns ateljé i Zorngården. Foto: Lars Hallén, Zornmuseet

I och med att Zorn gjorde en donation till Nationalmuseum så sent som år 1899 kan vi anta att det vid tiden inte fanns några planer på ett eget museum, utan de planerna tros ha uppstått strax efter sekelskiftet. I makarnas gemensamma testamente från år 1919 framgår det att paret Zorns samlade egendomar skulle skänkas till den svenska staten.

Således byggdes Zornmuseet år 1939 efter ritningar av Ragnar Östberg och efter Emma Zorns bortgång år 1942 blev även makarnas hem, Zorngården, ett museum.

Verk av Zorn är minst sagt populära på auktionsmarknaden och bland konsthandlare. Etsningar, akvareller och oljemålningar signerade den svenske mästaren samlar alltid en stor publik av budgivare när de kommer ut på auktion.

Den mångfacetterade konstnären lämnade efter sig ett livsverk utan like men ska också kommas ihåg för de gärningar han gjort genom sitt egna samlande, samt för det han åstadkom med sitt arbete för hembygden. Mångsidigheten och fruktbarheten i Zorns konstnärskap liksom hans sociala engagemang är unikt i svensk kulturhistoria - kanske är det därför han kallas för Sveriges främste målare?

Sök efter Anders Zorn på Barnebys