De flesta stockholmare har någon gång sett hans underbara skildringar över den svenska ostkustens skärgårdsliv och vyer. Med fin känsla och stor kärlek skildrade han skärgårdsbornas perspektiv och livsvillkor.

Roland Svensson föddes i Stockholm men sökte sig tidigt till havet för att i ord och bild skildra det unika skärgårdslivet som han förstod delvis skulle försvinna med tiden. Med inspiration av de stora mästarna Karl Nordström, Bruno Liljefors och Skärgårdsmålaren Axel Sjöberg målade Roland Svensson sina berömda bilder av Sandhamn, Möja, Nassa-, Kallskärs- och Gillögaskärgårdarna men även Nord- och Sydatlanten.

På Konstakademin på 1930-talet upptäckte Roland Svensson grafiken som konstform vilket passade konstnären ypperligt, och vilken även bidrog till spridningen av hans konst.

År 1978, i samband med Stockholms Universitets 100-årsjubileum fick Roland Svensson utmärkelsen filosofie hedersdoktor med motiveringen: ”Konstnären Roland Svensson har skapat sig en erkänd ställning som målare, främst med motiv från Stockholms skärgård, men sedan även med verksamhetsfält utsträckt till andra kuster och oceaner. Vid sidan av sin sedan länge erkända ställning som konstnär har Svensson alltmer kommit att även i skrift skildra olika marina miljöer på ett framstående sätt. I hans produktion märks flera på mångåriga forskningar grundade skildringar från Stockholms skärgård men även från ett flertal ö-samhällen, där människors livsvillkor till övervägande delen domineras av den marina miljön, t.ex. Tristan da Cunha”.

Nu säljs en samling bestående av 100 grafiska blad och målningar av Roland Svenssons på Stockholms Auktionsverk Online den 7 augusti. Samtliga verk finns att beskåda i Magasin 5 i Frihamnen till och med den 7 augusti då de säljs på nätet.

Här hittar du hela samlingen på Stockholms Auktionsverk!

Här hittar du samtliga målningar och grafiska verk av Roland Svensson på Barnebys just nu!