Ett av de ledande auktionshusen på marknaden är Bukowskis som visat stark tillväxt inom kategorin design och modernt konsthantverk under de senaste åren. Tack vare den globala marknaden har flertal rekordnoteringar och nyupptäckter inom svensk designhistoria gjorts.

Jonatan Jahn kommer närmast från rollen som senior specialist och ansvarig för modern design, möbler, glas, keramik och mattor på Stockholm Auktionsverk där han spelat en stor roll för de imponerande framgångar inom försäljningen av design som ägt rum de senaste åren. Jonatan besitter även betydande internationell erfarenhet från MoMA i New York och Nationalmuseum.

- Det är med glädje vi välkomnar Jonatan Jahn till Bukowskis, vars gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer vara oerhört värdefull för Bukowskis fortsatta utveckling inom området design, säger Björn Extergren, chef försäljning och intag.

Jonatan kommer jobba inom avdelningen för design och modernt konsthantverk tillsammans med kategoriansvarige Eva Seeman, specialist Camilla Behrer och specialist Anette Granlund.

Bukowskis Finland värvar ytterligare två specialister från Hagelstam & Co i Helsingfors, Johanna Lindfors och Thomas Luoma, som båda besitter stor kunskap inom design och modern konst och har en gedigen erfarenhet av auktionsbranschen i stort. Nyrekryteringarna stärker Bukowskis position som Nordens ledande auktionshus och visar på ett ökat intresse för konst och design av kvalitet.

Jonatan Jahn tillträder sin tjänst i Stockholm den 1:a januari 2018 och Johanna Lindfors och Thomas Luoma tillträder sina tjänster i Helsingfors den 1:a oktober 2017.