Det är inte ovanligt att konstnärer målade över sina verk - så gjorde även den franske impressionisten Edgar Degas. Men när Degas målade "Portrait de femme" (cirka 1876-80) brydde han sig inte om att måla ett lager över den gamla målningen som redan fanns på duken. Istället vände han bara på duken och målade ett nytt porträtt på en annan kvinna. 1922 började det gamla porträttet att krypa fram och man har sedan dess grubblat över hur målningen därunder ser ut.

Nu framhåller australiensiska forskare i en rapport att de med en ny metod kunnat rekonstruera det gamla porträttet. Genom att använda röntgenstrålning från en partikelaccelerator har de lyckats återskapa en högupplöst bild av den dolda målningen.

Med partikelacceleratorn lyckades forskarna spåra metallerna i de pigment som Degas använde i den undre målningen, och genom att sortera upp pigmenten kunde man därefter se vilka färger som hade använts. På så sätt trädde ett porträtt av en kvinna med kastanjebrunt hår fram. Forskarna kunde också se hur Degas gjort flera försök att omarbeta hennes ansiktsdrag, innan han verkar ha gett upp och bestämt sig för att måla över det.

Modellen tros vara Emma Dobigny, som avbildats i flera av Degas målningar.

Egentligen är metoden inte helt ny. Den har använts vid ett tidigare tillfälle, när man tog fram ett gömt porträtt bakom en van Goghmålning 2008. Men arbetet tog då flera veckor och man lyckades bara skapa en mycket lågupplöst version av porträttet. Vid rekonstrueringen av Degasmålningen krävdes bara en dags arbete.