Tillverkningen av mattor är ett gammalt och traditionellt hantverk med en tusenårig historia. De allra äldsta fynden dateras till 400-talet f.Kr och flera av fynden har hittats kring Altajbergen i södra Sibirien. Konsten tros dock härstamma från Armenien, varifrån kringresande nomadfolk spred hantverket över världen längs “mattbältet”.

Mattbältet är ett landområde känt för sin knytkonst, vilket sträcker sig från Marocko via Mellanöstern genom Centralasien till Kina. Huruvida mattkonsten faktiskt uppfanns av nomaderna är omdebatterat och en fråga med många svar. En teori är att nomader började använda mattor som skydd mot kyla och smuts i sina tält. Den knutna mattan kan sägas vara en imitation av de djurhudar som tidigare använts som skydd men med flera uppenbara fördelar. Mattan kunde enkelt rullas upp och transporteras då nomaderna drog vidare.

En av de äldsta mattteknikerna är slätväven, också kallad flatvävda mattor. Ett exempel på slätväv är Kelimmattor, som alltså saknar rugg och vars teknik tillåter det dekorativa mönstret och synas tydligt på bägge av mattans sidor. Kelim är en av de vanligaste orientaliska slätvävnaderna.

Orientaliska mattor kännetecknas av sin stora variation dekorativa mönster. Motiven är ofta geometriska eller baserat på floran men varierar från region till region och kan innefatta djur, blommor och alldagliga föremål. Varje region som tillverkar mattor orientaliska mattor, idag främst för hand, har sitt egna mönster från vilket dess ursprung kan härledas.

Catawiki har ett stort utbud av orientaliska mattor, vilka du kan se här!

En generell tumregel för orientaliska mattors terminologi är att de vanligtvis uppkallats efter sin ursprungsort. Tabriz, Heriz och Dorokhsh är städer i Iran, medan Senneh är belägget i den västra provinsen av Kurdistan. Alla orter har mattor uppkallade efter sig.

Mattorna uppkallas inte heller bara efter ursprungsort utan kan även uppkallas från de folk som tillverkar och använder dem. Yomutmattor tillverkas av den turkmenska yomutstammen, vilka lever i nordöstra Iran och öster om Kaspiska havet. Mattorna är handknutna och rödbruna och gula nyanser vanliga.

Orientaliska mattors ryktbarhet baseras på deras goda kvalitet, vackra motiv och starka färger. De omtalades redan under antiken av grekiska och romerska författare.

Under medeltiden var det framförallt korsfararna som förde mattorna från Mellanöstern till Europa. Dels erbjöd mattorna bekvämlighet, men korsfararna lockades även av tanken på exotiska inslag i de annars ganska karga bostäderna. Med tiden kom den internationella handeln även att innefatta mattor från öst. Dessutom började europeiska tillverkare att kopiera mattornas traditionella tekniker och motiv.

Inom litteraturen har den orientaliska mattan beretts plats i det kollektiva minnet som magiskt transportmedel. Flygande mattor omnämns dels i den arabiska sagosamlingen Tusen och en natt, men det är kanske genom berättelsen om Aladdin. Sagan om pojken med den flygande mattan var inte med i den ursprungliga arabiska sagosamlingen utan inkluderades i den franska översättningen från 1700-talet.

När Disney år 1992 skapade den tecknade filmen med samma namn cementerades den mattans magiska dragningskraft i kulturen, som tillsammans med fantastisk kvalitet, detaljrikedom och vackra mönster har etablerat den orientaliska mattan som ledstjärna på textilhimlen.

Vill du veta mer om hur man budar på auktion hos Catawiki? Läs mer här!

Hela Catawikis utbud kan du se här.