Alla konstnärer drivs inte av estetik i sitt arbete ­­– faktum är att endast ett fåtal antagligen skulle uppge estetiken som sin enda, eller primära drivkraft. Ett sådant uttalande skulle i sig också kunna sägas medföra politiska (eller i alla fall provocerande) incitament.

På ett vis kan all konst kallas för politiskt i den bemärkelse att konst uppstår ur och i samhälleliga relationer och sammanhang. Konsten influeras av samhället som i sin tur reagerar på konst då politiska frågor utgör motiv. Men det finns helt klart verk som mer direkt kommenterar samhälle och politik. Den 1:a maj auktionerar Stockholms auktionsverk ut 110 verk med politiska motiv.

Den politiska konsten har anor från 1400-talet även om konst som aktivism kanske främst för tankarna till 1960- och 70-talen. I Sverige spelade bland andra Gittan Jönsson, Carl-Johan De Geer, Gerhard Nordström, Lars Hillersberg och Marie-Louise Ekman viktiga roller som samhällskritiker under 1960- och 70-talen.

Den första maj auktioneras bland annat Carl-Johan De Geers USA mördare (1967/2011) ut. Verket syftar på den amerikanska krigföringen i Vietnam under 1960-talet och bladet väckte stor uppståndelse när det först kom i tryck. Många exemplar beslagtogs och eldades upp av polis i samband med att de ställdes ut på Galleri Karlsson med motiveringen att det rörde sig om ”uppviglande konst”.

All konst vi uppfattar som politisk är kanske inte skapad med politiska syften i åtanke, men ibland sker också det omvända – 14 av verken som Stockholms Auktionsverk auktionerar ut är skapade av Gudrun Schyman, men inte som konst i första hand.

Under våren 2014 började Schyman för Fi:s räkning anordna homeparties runt om i landet. Den som samlat ihop minst 25 personer fick besök av Schyman som berättade om Fi:s politik och målbilder. Det är alltså Schymans teckningar från de drygt 750 mötena som ska klubbas. Kompositionerna består av Schymans förklaringar av samhällsnormer, könsroller och makt.

Verken är alltså inte skapade i syfte att vara konst utan Schymans sätt att tydliggöra samhällsstrukturer. Avsikten var klart politisk, inte konstnärlig – men ett tydligt exempel på politiska kommentarer som blir konst.

Auktionen går av stapeln 1:a maj och som vanligt hittar du hela Stockholms Auktionsverks utbud på Barnebys!