Vilken svensk konstnär kan visa upp kubismen på ett lika övertygande sätt som Dick Beer kan. Inte är de många. En delvis ojämn konstnär som vandrat mellan stilarna som om de vore välbekanta tassemarker. I en nästintill futuristisk ton målar han dukarna med en lekfull och högst personlig stil.

Dick Beer är för många en ganska okänd konstnär vars verk man kanske stött på under visningarna på Stadsauktion eller liknande. Några har säkert fastnat för hans stadsvyer på Moderna Museet. I Sverige var han både hyllad och kritiserad. Det var egentligen först lagom till hans död som han blev allt mer känd, och erkänd, för en bredare publik.

Måleriet sträcker sig från impressionistiska landskapsvyer över kubistiska figurscener till nakenmotiv. Beer är egentligen en av få svenska kubister som haft en utländsk karriär.

När Dick Beer blev föräldralös vid 17 års ålder lämnade han London där han vuxit upp och begav sig till Sverige. Han började på Konstakademien i Stockholm 1910 men avbröt studierna och reste till Paris och hyrde en ateljé, ett par år senare. Redan 1913 återkom han för sin första separatutställning i Stockholm med verk inspirerade av impressionisterna. Året därpå begav han sig ut på en resa till Italien, följt av Nordafrika och Spanien. När första världskriget bröt ut anmälde han sig som frivillig i franska Främlingslegionen. 1915 blev han skadad vid en granatexplosion och fick skallskador som gav honom både nedsatt hörsel och nervbesvär resten av livet. På sjukbädden träffade han bland annat Ferdinand Léger so troligen påverkade honom starkt.

Måleriet var inget nytt för honom. Hans far, John Beer, var även han konstnär som bland annat målade mycket hästmotiv. I paddocken från 1918 är ett av Dick Beers många kubistiska motiv och en av hans i särklass främsta målningar.

En annan högkvalitativ och mycket spännande målning är Arabcafé från samma år, 1918. Båda målningarna kommer från privata samlingar.

Bortsett en utställning på Åmells Konsthandel där det visades ett tjugotal verk för några år sedan så var det senast 1973 man kunde se Dick Beers måleri ställas ut med en omfattande utställning. Millesgården visar ett femtiotal av Beers målningar fram till och med 9 september.