Nättidningen Dagens Juridik låter meddela att den 64-åriga man som misstänktes ha förfalskat en målning som lämnades till Uppsala Auktionskammare 2007 nu har dömts för försök till grovt bedrägeri medelst signaturförfalskning. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst.

Det var när en målning signerad Ivan Patritonow undersöktes av Uppsala Auktionskammares experter som man kunde konstatera att det rörde sig om en förfalskning.

64-åringen som själv restaurerade målningen menade på att verket hade en övermålad signatur av Patritonow, vilket i och för sig ofta förekom under Sovjet-tiden när man inte fick föra ut ryska konstverk och konstföremål ur landet. Det enda han gjorde var att tvätta bort den. Tingsrätten fann dock att tekniska undersökningar starkt talade för att en ny signatur påförts tavlan under mannens innehavstid och fann att hans förklaringar var osannolika och gav intryck av efterhandskonstruktioner.

 

Taggar