Stein Olav Henrichsen, museichef på Munchmuseet menar att det är viktigt att ha en internationell jury med kunskap om konstscenen i Kina, Indien och andra östländer, för att det inte ska blir för stort fokus på enbart konstscenen i Europa och USA. 

Internationell Munchexperten och curatorn Dieter Buchhart anser även att det vore en god idé att upprätta ett huvudutmärkelse samt ytterligare ett pris för unga konstnärer på väg upp i karriären. "Problemet med sådana här vinster är att, i syfte att göra det känt, låter man en etablerad konstnär vinna trots att det är de unga oetablerade konstnärerna som behöver det mest".

Priset inrättades ursprungligen av Byrån för samtida konst (OCA), vilket var organisation som skapades av det norska kultur- och utrikesministeriet för att utveckla kulturella projekt för Norge och den internationella konstscenen. Priset kom dock bara att delas ut under 2005 och 2006 och då Meta Bauer samma år lämnade posten som chef för OCA och ersattes av Marta Kuzma, beslutades det att sätta priset på paus, vilket kom att kritiseras av många.

Denna gång lär det inte bli så. Henrichsen berättar nämligen att prispengen har säkrats till de kommande tio åren.