Att vi står inför en exalterande höst har de stockholmsbaserade auktionshusen redan gjort tydligt och nästa vecka är det dags för ännu en försäljning full av konst och antikviteter där det nya möter det gamla. En av dem som verkligen förstod sig på giftastycket mellan konstnärlig modernism och 1700-talets interiörer var konstälskaren tillika samlaren Rolf Schmitz.

En liten, liten del av Schmitz fantastiska samling. Ovanför den gustavianska byrån ses verk av bland andra Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Bror Hjorth och Ewald Dahlskog. Foto via Bukowskis. En liten, liten del av Schmitz fantastiska samling. Ovanför den gustavianska byrån ses verk av bland andra Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Bror Hjorth och Ewald Dahlskog. Foto via Bukowskis.

När Schmitz gick bort tidigare i år framgick det att han under lång tid hade haft för avsikt att samlingen skulle säljas på auktion. Schmitz underhöll sitt stora konstnärligt intresse under drygt 60 år och var själv en frekvent besökare hos både handlare såväl som på auktionshusen. Konstsamlingen var en stor källa till glädje vilken nu kommer att föras vidare postumt.

Isaak Grünewald, "I parken", 1917. Foto: Bukowskis. Isaak Grünewald, "I parken", 1917. Foto: Bukowskis.

Rolf Schmitzs samling är enastående och en vi sällan ser i svenska sammanhang. Inledningsvis inriktade sig Schmitz på internationell samtidskonst, men efter en brand i hans lägenhet på Strandvägen i Stockholm år 1994, då stora delar av samlingen brann inne, fokuserade Schmitz på svenskt konst – främst med verk från det sena 1800-talet och från den tidiga svenska modernismen.

Ivan Aguéli, "Spanskt landskap". Foto: Bukowskis. Ivan Aguéli, "Spanskt landskap". Foto: Bukowskis.

I enlighet med Schmitz egna sinnelag drogs han till konstens avantgardister, till dem vars lekfulla och experimentella arbeten var långt före sin tid. Tongivande modernister som Sigrid Hjertén och Isaak Grünewald ingår i samlingen såväl som flera verk av landskapsmålaren Carl Fredrik Hill och Ivan Aguéli.

Carl Fredrik Hill "Det blommande fruktträdet III", 1877. Foto: Bukowskis. Carl Fredrik Hill "Det blommande fruktträdet III", 1877. Foto: Bukowskis.

En av auktionens höjdpunkter är de verk signerade Hill. Hans känsliga men färgstarka landskap, vilka inte uppskattades som de kanske bordes under Hills egna livstid är idag är självklar del i den svenska konstens kanon.

Gösta Adrian Nilsson, "Amerikanaren". Foto: Bukowskis. Gösta Adrian Nilsson, "Amerikanaren". Foto: Bukowskis.

Dessutom kommer Gösta Adrian Nilssons akvarell Amerikanaren att auktioneras ut, för vilken budgivningen startar på 100 000 - 125 000 kronor, som såväl verk av Halmstadgruppen, Ragnar Sandberg, Eric Grate, Helene Schjerfbeck och Inge Schiöler.

André Lhotes "Magnoliaträdet", 1909. Foto: Bukowskis. André Lhotes "Magnoliaträdet", 1909. Foto: Bukowskis.

Utöver konst kommer lösöre i form av möbler, porslin och bruksföremål från Schmitz stockholmshem att auktioneras ut, främst från 1700- och 1800-talen. Bland dessa återfinns gustavianska byråer sida vid sida med lergods från Handynastin.

Auktionen går av stapeln tisdagen den 9 oktober klockan 11.00. Samlingen visas mellan 4-8 oktober.

Du hittar auktionens samtliga föremål via Barnebys.