Helgon förekommer inom flera av världsreligionerna och återfinns både inom kristendomen, hinduismen och islam, även om vi i väst främst är bekanta med de kristna helgonen.

De som kom att kallas helgon var oftast människor som offrat sitt liv för tron och på så sätt blivit martyrer. Men helgonskap kunde också uppnås på grund av en människas natur och handlingar. De som uppvisat stora humanistiska egenskaper och aktivt verkat för andra kunde också kanoniseras, som exempelvis heliga Birgitta.

Antonio Allegri da Correggios "Martyrdom of Four Saints", år 1524. Antonio Allegri da Correggios "Martyrdom of Four Saints", år 1524.

När allt färre dog som martyrer för sin kristna tro kanoniserades istället andra som man menade hade levt gudfruktiga liv som munkar, asketer och nunnor. Faktum är att det är helgonen som utgör grunden för våra moderna namnsdagar – varje helgon uppmärksammades särskilt på ett bestämt datum, ofta den egna dödsdagen. Aposteln Matteus helgondag är exempelvis den 21 september, vilket också är Matteus namnsdag i våra moderna kalendrar.

Idag är användningen av helgonbilder vanligast inom den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan. Av de kristna helgonen är Jungfru Maria både det viktigaste och ett av de mest frekvent avbildade. Hon porträtteras ofta tillsammans med Jesusbarnet, vid sin sida eller med barnet i famnen. Denna relief av Maria och Jesusbarnet i terrakotta är ett bra exempel på hur Maria främst porträtteras som just moder. Reliefen är gjord på 1940-1950-talen av den italienska konstnären Falsetti.

Vincent de Paul, var en fransk katolsk präst som levde under mellan år 1581-1660. Vincent de Paul grundade två olika ordrar för socialt arbete vars uppgift var att ta hand om fattiga och sjuka. På så sätt bidrog Vincent till den tidiga socialvården i Paris. Han kanoniserades år 1737 i Rom och är likt många andra som kanoniserats ett skyddshelgon. Vincent de Paul är skyddshelgon för välgörenhetsarbetare och sjukhuspersonal, men även för fångar och frihetsberövade. Denna terracottaskulptur skapades i Italien under det sena 1800-talet. Vid Vincent de Pauls fötter syns utmejslade liljor, vilket var helgonets symbol.

Antonius av Padua är ett av den romersk-katolska kyrkans mest populära helgon. Han var verksam på 1100- och 1200-talen. Han helgonförklarades redan året efter sin död, år 1232 och firas den 13 juni. I italienska Padua, där Antonius också dog, är han än idag omåttligt populär och kallas ofta “Il Santo”, vilket kort och gott betyder just “helgonet”. Antonius av Padua är det helgon många vänder sig till då man letar efter borttappade ägodelar. Denna skulptur är snidad i trä under 1800-talets senare hälft.

Även Josef kan återfinnas bland Catawikis skulpturer – här i marmor alternativt alabaster, hållandes Jesusbarnet. Den lilla skulpturen mäter 34 centimeter och gjordes under 1800-talet på Sicilien.

Sankt Ivo, eller helgonet Genesius är ett helgon med många strängar på sin lyra. Han sägs ha verkat som skådespelare och medverkade ofta i pjäser där kristendomen hånades. Under en föreställning ska Genesius ha drabbats av en uppenbarelse vilken konverterade honom till kristendomen. I egenskap av skyddshelgon försvarar han bland andra advokater, jurister, sekreterare och skådespelare. Som skulptur har Genesius avbildats hållandes en bok, antagligen bibeln. Skulpturen är gjord i trä och antagligen gjord under sent 1600- eller tidigt 1700-tal.

Alla föremål på Catawikis auktion dedikerad till religiösa skulpturer kan hittas här!

Har du själv föremål du vill sälja hos Catawiki? Här registrerar du dig.

Som vanligt hittar du Catawikis pågående auktioner hos Barnebys!