Under mer än femtio år har det München-baserade auktionshuset Hermann Historica arrangerat exklusiva specialauktioner dedikerade den tyska militärhistorien, vilka inte sällan uppmärksammats internationellt.

Samma recept gäller nu, då husets 78:de auktion äger rum mellan den 14-15 mars. Under de två dagarna kommer antika skjutvapen, från fem olika sekel att auktioneras ut, som fram tills nu befunnit sig i den tyske Leopold Freiherr von Leonrods familjearkiv. Dessutom kommer samlarföremål med kunglig och kejserlig proveniens att auktioneras ut. Den omfattande auktionen består av nästan fyrahundra utrop.

Startskottet för auktionen går förmiddagen den 14 mars, då försäljningen inleds med vapensmide som sträcker sig över femhundra år, och består av både antika, historiska och moderna vapen. Bland höjdpunkterna återfinns ett vendergevär med flintlås vilket tillverkades av vapensmeden Cornelius Clett under 1600-talet i Salzburg.

Dessutom kommer ett hagelgevär, även det daterat till 1600-talet att auktioneras ut, vars samtliga delar är tillverkat i metall. Geväret är sannolikt tillverkat av Johann Glett.

Något äldre är ett hjullåsgevär tillverkat av Zacharias Herold, en vapensmed som verkade i Dresden under 1600-talet. Herold tillverkade mängder av vapen till det tyska försvaret och år 1603 blev han hovets egna vapensmed.

Även bland Hermann Historicas moderna vapen finns höjdpunkter, som en prototyp av pistolen Nickl, tillverkad av Mauser år 1921. Modellen kom aldrig att tillverkas av företaget, utan såldes vidare till den tjeckoslovakiska armén samma år.

Bland samlarobjekten återfinns dessutom två ovanliga modeller från 1800-talet: en Borchardt C 93 Loewe Berlin och en Schwarzlose model 1898.

Dagen därpå, den 15 mars fortsätter auktionen med spännande föremål ur familjen von Leonrods samling.

Familjen von Leonrod hade nära förbindelser med det bayerska kungahuset Wittelsbach och höll flera viktiga positioner inom hertigdömet. Mellan år 1887-1902 var Leopold Freiherr von Leonrod (1829-1905) Bayerns justitieminister medan Leopolds svägerska, Sybilla von Leonrod (född Meilhaus) hade varit Ludvig II av Bayerns guvernant.

En av de sista ur släkten var Ludwig Freiherr von Leonrod, som var officer inom det tyska försvaret. Officieren avrättades år 1944, efter att hans inblandning i 20 juli-attentatet samma år, då medlemmar ur armén försökte störta den nazistiska regimen.

Den 15 mars auktionerar Hermann Historica ut 179 föremål som tillhört den prominenta familjen. Samlingen består bland annat av medaljer, uniformer, historiska dokument och fotografier.

Auktionen avslutas på eftermiddagen den 15 mars med flera samlarföremål med kunglig och kejserlig proveniens. En av eftermiddagens höjdpunkter är den modell av fartyget SMS Kaiser Friedrich III som tillverkats helt i silver och gavs i gåva åt Henrik av Preussen.

Ett ytterligare utrop som tros ha tillverkats som gåva är ett vackert porslinsfat från den kinesiska Qianlong-perioden. Fatet tros ha varit en gåva till Henrik av Preussen, preussisk prins och amiral. Fatet tillhör en servis som tillverkades runt 1750-talets mitt och delar ut servisen är mycket sällsynta eftersom det skepp som transporterade porslinet från Kina till Preussen förliste, och mycket av porslinet förstördes.

Den som föredrar vapensmide framför porslin bjuds även den på kunglig glans då den tysk-romerska kejsaren Ferdinand III:s egna gevär ska auktioneras ut. Dessutom kommer ett par slaglåspistoler från 1800-talets mitt som tillhört hertigen Ernst II av Sachsen-Coburg-Gotha att passera under klubban.

Hermann Historicas auktion pågår under två dagar mellan 14-15 mars.

Tills dess kan du se Hermann Historicas samtliga utrop direkt på Barnebys.