Ända sedan det kinesiska porslinet började att spridas runt handelsstäderna i Europa och Asien försökte man kopiera det. Men hemligheten bakom det blåvita guldet var betydligt svårare att avslöja än man trodde. Det var egentligen först på 1400-talet som man i Europa närmade sig konsten att göra liknande konstföremål med den vackert färglagda och glaserade ytan, även om det var långt ifrån det som Kineserna sedan sekler åstadkommit.

I Europa kom "porslinet" att kallas för fajans efter den italienska staden Faenzas tillverkning av godset på mitten av 1400-talet. På 1500-talet var trenden stor runt om i Europa och det vitglaserade godset med sparsmakad dekor byttes med tiden ut mot polykroma föremål med heltäckande dekor.

Fajansen är mycket känsligare än det hårda porslinet på grund av det tennglaserade porösa lergodset. Tekniken att framställa metallglasyrer kom ursprungligen från Orienten och kom till Europa på 900-talet tack vare morerna.

Länge var det portugiserna som ledde handeln med Ostasien, och de holländska köpmännen köpte från hamnarna i Lissabon, men 1602 grundades det holländska Ostindiska Kompaniet, för att ta upp kampen om den mycket lukrativa handelsimporten av exotiska föremål från andra sidan jorden. I och med att importen av det blåvita porslinet tog fart började holländarna själva att göra kopior av fajans för att mätta det ökade habegäret. Från 1640-talet var det Delft som var det dominerande centrumet för det holländska fajansproduktionen. Vilket även är anledning till att man ofta kallar det blåvita godset för Delftfajans.

När man i Tyskland i början på 1700-talet äntligen lärde sig att tillverka porslin minskade intresset för fajanser i de högre samhällsskikten, även om det dröjde till att det engelska flintgodset dominerade marknaden på 1800-talet innan det nästan helt avtog. På 1900-talet började blev populärt igen, inte minst tack vare Gustavsbergs kreativa formgivare med Vilhelm Kåge, Berndt Friberg och Stig Lindberg i topp. Just nu finns det 23 fajansföremål i Sverige, 41 föremål i Danmark och 74 föremål i England på Barnebys.

 

 

Taggar